Branschens reformkrav på Andreas Carlson

Bostadspolitik.se har samlat reformönskemålen från Byggmaterialhandlarna, Boklok, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, ställda till Sveriges nye bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Byggmaterialhandlarna:

Inför Grönt ROT avdrag
Vi föreslår att man utöver existerande ROT-avdrag får en skatterabatt på maximalt 50% av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kr i ett nytt grönt ROT-avdrag. Detta skall ta sikte på den gröna omställningen och uppmuntra till ökad energieffektivisering, genom åtgärder som minskar energiförbrukning i bostäder och att stimulera ökad andel återbrukat byggmaterial.

Skapa incitament för ökad cirkularitet av byggmaterial
Genomför politiska reformer som ger incitament för byggherrar och beställare att öka andelen återbrukat byggmaterial i nyproduktion. Om man ställer krav på att minst 10% av byggmaterialet i nyproduktion skall vara återbrukat, så kommer det skapa incitament för en ny affärslogik kring återbruk och försäljning av byggmaterial.

Monica Björk, Byggmaterialhandlarna.

Inför ett oberoende bosparande i Sverige
Börjar vi spara pengar tidigt i livet kan vi bygga upp en reserv för att komma in på bostadsmarknaden som unga vuxna. Genom att införa ett förmånligt bosparande för alla underlättar vi för många att kunna skaffa ett eget boende. I Tyskland utgör ett så kallat Bauspar grunden för boendet. Redan i tidig ålder börjar man spara med ett perspektiv på minst 20 år. Du får låna samma belopp som du har sparat och det används oftast som topplån tillsammans med ordinarie bolån. Genom systemet kan du kan köpa valfri bostad på marknaden och inte enbart i den kö som olika bostadsaktörer förmedlar.

Boklok lyfter fram två centrala delar; förslaget om startlån för förstagångsköpare och kopplingen mellan landet och staden för att kunna bygga bostäder för människor med vanliga inkomster.

– Vi hoppas att förslaget om startlån för förstagångsköpare blir verklighet så att fler har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, säger Niclas Bagler, Landschef och EVP för BoKlok Sverige, och fortsätter:

Niclas Bagler, Landschef & EVP, BoKlok Sverige

– Vi bygger våra bostäder i fabrik i Gullringen utanför Vimmerby i Småland. För oss är sambandet mellan landet och staden väldigt tydligt för att effektivisera bostadsbyggandet och ställa om till ett mer hållbart byggande. Vi är beroende av en livskraftig landsbygd och landsort för att kunna rekrytera till vår fabrik.

Bokloks förslag för en mer fungerande bostadsmarknad

# Att kommuner sätter tydliga mål om att det ska byggas fler bostäder till lägre priser och hyror.

# Att kommuner använder boendekostnad som urvalskriterium när de beslutar vad som ska byggas.

# Mer effektiva plan- och bygglovsprocesser och färre målkonflikter skulle minska fördröjning och fördyrning av bostadsbyggandet.

# Mer flexibla detaljplaner som möjliggör för modernt och industriellt byggande och nya innovationer.

# Ökad tillgång på byggklar mark i lägen där människor med vanliga inkomster har råd att bo.

 

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

– Andreas Carlson kan redan imorgon plocka fram det förslag till startlån för förstagångsköpare som ligger på bordet. Startlånet är det bästa bostadspolitiska förslaget på många år. Om det införs skulle det bli lättare för runt 400 000 personer att köpa ett eget hem, säger Johan Nyhus, förbundsordförande.

Statsminister Ulf Kristersson tog i sin regeringsförklaring upp att amorteringskravet ska följas upp med berörda myndigheter.

– Samtliga regeringspartier har gått till val på att förändra amorteringskravet. Jag förutsätter att regeringen nu skyndsamt går vidare med förslag i den riktningen, säger Johan Nyhus.

 

Även Riksbyggen lyfter startlånet och vikten av att elprisstödet kommer på plats.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

 • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om Ungbolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
 • Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
 • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
 • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
 • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid

 

Fastighetsägarna lyfter ett flertal olika frågor, allt från trygghet och de utsattas situation till hyressättningssystemet:

Öka tryggheten i utsatta områden
Lokaler och lägenheter utnyttjas i olika brottsupplägg. Fastighetsägare kan på frivillig basis bidra till ökad säkerhet och trygghet i och omkring fastigheter, men i dag saknas effektiva juridiska verktyg. Lagstiftningen behöver anpassas till samhällsutvecklingen och stötta de goda krafterna i utsatta områden och på andra platser.

Lös bostadssituationen för de mest utsatta på bostadsmarknaden
Den tilltagande hemlösheten riskerar att få allvarliga konsekvenser på hela samhället. En ny regering bör utreda och föreslå förändringar av den sociala bostadspolitiken.

Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna.

Utveckla hyressättningssystemet
En bättre fungerande hyresbostadsmarknad är nödvändig för att möta arbetsmarknadens och den högre utbildningens behov av rörlighet. Flera av dagens problem kan hänföras till hur hyressättningssystemet fungerar. Ett konkret uppdrag är att den nya regeringen bör utreda om delar av hyresmarknaden kan ges andra regler för hyressättning för att främja investeringar och förbättra bostadsmarknaden.

Stimulera samhällsnyttiga investeringar för klimatet
Energieffektiviseringens nytta i ett ansträngt energiläge behöver premieras. Fastighetsägare och verksamheter som genom energieffektivisering frigör kapacitet bör belönas för detta. Ta bort energiskatten på egenproducerad egenanvänd förnybar el som solenergi, där dagens skatteregler utgör en onödig tröskel.

Genomför en nödvändig momsreform
Slopa kravet på momspliktig hyresgäst vid frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning. Genom en sådan förändring skulle fastigheter kunna användas mer flexibelt och resursanvändningen i fastighetssektorn kunna utvecklas i en mer hållbar riktning. Det bör även bli skattemässigt gynnsamt att omvandla lokaler till bostäder.

 

Hyresgästföreningen ser ”en rad frågor som behöver behandlas akut” och lyfter främst elpriskompensationen och att byggandet måste hållas uppe – här föreslår man förmånliga statliga bygglån.

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen. Bild: Filippa Ländin.

Hyresgästföreningens prioriterade frågor:

 1. Rättvis elpriskompensation
  Den kommande regeringens första prioritet måste vara att skydda svenska konsumenter och företag mot de kraftiga elprisökningarna så även hyresgäster.
 2. Energieffektivisering
  Det behövs ett statligt stöd för att öka takten i energiomställningen. Därför föreslår vi ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiförbrukning samtidigt som hyran kan hållas nere vid stora renoveringar.
 3. Inför förmånliga bygglån
  Ett förmånligt bygglån, där staten delar risken för investeringen med byggherren, kan se till att hålla uppe byggandet när marknaden nu drar i bromsen.
 4. Skattereform för rättvisa villkor
  Det krävs en skattereform för att jämna ut de orättvisa skattevillkoren som slår mot hyrt boende.
 5. Inga marknadshyror
  Respektera den svenska modellen på hyresmarknaden och låt parterna fortsätta ta ansvar för hyressättningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.