Fastighetsägarna: Utforma elprisstödet som en försäkring

Fastighetsägarna föreslår i ett brev till Svenska Kraftnät att det kommande elprisstödet utformas som en försäkringslösning, för att ge företag och hushåll ett högkostnadsskydd samtidigt som incitamenten för att energieffektivisera behålls och kostnaderna för samhället hålls nere.

I ett brev till Svenska Kraftnät, som på regeringens uppdrag arbetar med att utforma ett elprisstöd för att sänka kostnaderna för elkunder som påverkas av kraftigt stigande elpriser, föreslår Fastighetsägarna att stödet utformas som en försäkringslösning.

– Elprisstödet bör utformas som en försäkringslösning, vilket innebär att ingen elkonsument kan hållas helt skadeslös. Det skulle vara både ohållbart och kortsiktigt om staten lyfter bort all marknadsrisk från elkunderna. Det skulle leda till såväl lägre incitament till energibesparande åtgärder som en alltför kostsam lösning för staten, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Två modeller för elprisstöd 

Fastighetsägarna föreslår två modeller för elprisstödet utifrån hur möjligheterna ser ut för elkunderna att påverka sin elkonsumtion.

  1. Elprisstöd till företag och hushåll med maxtak för elpriset för att kapa pristopparna, för elkunder som på kort sikt har svårt att styra och sänka sin elförbrukning. Till denna grupp hör exempelvis fastighetsföretag och mindre verksamheter.
  2. Elprisstöd till industriföretag för att styra om effektuttaget. Utformas som en rabatt på genomsnittligt timpris.

 Med våra förslag till olika modeller skapar vi ett skydd för de som har svårt att på kort sikt påverka sin elanvändning samtidigt som det fortsatt kommer löna sig att energieffektivisera, säger Rikard Silverfur.

En rimlig utformning är att elprisstödet ger högst stöd till de som drabbas hårdast av kraftigt stigande elpriset.

– Det är rimligt att elprisstödet utformas så att de som drabbats hårdast får mest kompensation. De flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät ska använda för att ge stöd, uppstår till följd av prisskillnaden mellan elområdena. Därför är det viktig att utdelningen utgår från skillnaden i pris mellan olika elområden som för fördelning, säger Rikard Silverfur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.