Tor Borg: Halverat bostadsbyggande under H2 jämfört med 2021

Bostadsbyggandet fortsatte falla i augusti, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Däremot ökade övrigt byggande så sammantaget var byggstartsindikatorn i princip oförändrad, +0,1 procent. Byggfakta beskriver det som ”en andhämtningspaus för byggnedgången”.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade under augusti med 0,1 procent, vilket var högre än förra månadens -0,9 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -5,5 procent i augusti, samma årstakt som förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad, vilket betyder att förändringar kan bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

– Efter ett drygt år med fallande byggstartstakt så verkar det ha blivit en liten andhämtningspaus under augusti. Det mesta talar dock för att nedgången kommer att fortsätta framöver efterhand som stigande energi- och byggmaterialpriser, högre räntor och vikande efterfrågan slår igenom, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)
BSI Sept bild 1

   Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet fortsätter backa

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsatte minska under augusti. Nedgången på 0,7 procent var dock avsevärt mindre än tidigare månaders nedgångar som varit i snitt 4 procent per månad under våren och sommaren. Indikatorn har fallit brant det senaste året efter att ha stigit snabbt under 2020 och första halvan av 2021. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 24,5 procent att jämföra med en nedgång på 23,6 procent för juli.

– Bostadsbyggandet fortsätter att bromsa in. Indikatorn är nu tillbaka på samma nivåer som den låg på under hösten 2020. Därmed är nästan hela den tidigare uppgången utraderad. Så länge som efterfrågan är vikande och pris- och kostnadsbilden ser ut som den gör så lär bostadsbyggandet fortsätta falla. Men givet att projekteringarna ökat snabbt de senaste två åren så finns det goda förutsättningar för en vändning uppåt om förutsättningarna skulle förbättras, säger Tor Borg.

– Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att falla brant under resten av 2022 och nå omkring 45 000 för helåret. Slår detta in innebär det att bostadsbyggandet under andra halvåret nästan kommer att halveras jämfört med andra halvåret 2021, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

BSI Sept bild 2

Källa SCB, Byggfakta

I förra månadens Byggstartsindikator sa Tor Borg att antalet byggstartade bostäder skulle gå under 50 000 för helåret, vilket då var en nedrevidering. Nu är siffran alltså nere på 45 000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.