”Boräntan borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla”

SBAB:s chefsekonom Robert Boije vill öka transparensen, likabehandlingen och konkurrensförutsättningarna inom banksektorn.

Han ger på DN Debatt fem konkreta förslag på åtgärder som regering, myndigheter och bankerna själva kan genomföra:

# Vilken ränta man får på sitt bolån borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla.
FI uppmanade nyligen kunder att försöka förhandla ner sina bolåneräntor. Boije menar att det vore mer ”ändamålsenligt om FI lyfte vikten av större likabehandling av kunder med likvärdiga ekonomiska förutsättningar och riskprofiler så att inte förmågan att pruta blir avgörande för vilken ränta man får i slutänden.
Boije ser hellre en modell där räntorna sätts utifrån bankernas upplåningskostnader och där konkurrensen mellan dem utgör grunden. ”Räntan på bolånen för den individuella kunden borde sedan bestämmas helt transparent av kundens ekonomiska förutsättningar och riskprofil som belåningsgrad och skuldkvot.”

# Med en likabehandlande räntesättningsmodell skulle nuvarande regler för ränteskillnadsersättning bli mer rättvisa. ”Med nuvarande regler för ränte­skillnadsersättning kommer en bolånekund som varit duktig på att förhandla ner räntan att få en lägre avgift än den som inte varit det. Det kan inte vara rimligt och är en situation som inte uppstår med en likabehandlande ränte­sättningsmodell.”

# Det är orimligt att storbankerna erbjuder nollränta på inlåningen samtidigt som bolåneräntorna stigit kraftigt.

# Den statliga insättningsgarantins konstruktion snedvrider konkurrensen i banksparandet. Nischbanker kan erbjuda höga inlåningsräntor för att de lånar ut till högriskkunder som blivit nekade lån i andra banker. De avgifter som betalas in till insättningsgarantin speglar inte riskerna i utlåningen.

# FI borde stärka konkurrensen mellan bankerna genom att verka för att alla bolånegivare tillhandahåller digitala amorteringsunderlag. Vill man byta bank ska man inte behöva kontakta sin gamla bank för att få sitt amorteringsunderlag. ”En central faktor för konkurrensen på bolånemarknaden är att underlagen snabbt går att hämta i kundens internetbank utan att personlig kontakt måste tas med banken i fråga.”

Läs hela debattinlägget på DN Debatt här.

Få våra veckovisa nyhetsbrev, prenumerera på bostadspolitik.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.