Det bästa har inte hänt än

KRÖNIKA | Den nya regeringen har många utmaningar att ta tag i. Christina Heikel välkomnar att vi rimligtvis får ett annat fokus och att regelförenklingar kan genomföras – men bekymras över att SD:s inflytande gör att den stora elefanten i rummet blir stående där den står.

Det bästa har kanske inte hänt än. Nödlägenas valrörelse är nu bakom oss och visionerna kan växa fram. Tiden när vi bygger ett samhälle där människor kan leva fria liv och må bra, den börjar kanske nu.

Grunden i ett fungerande samhälle och en framgångsrik marknadsekonomi är mellanmänsklig tillit och tillhörighet. Ett samhälle där vi har något att kalla ett hem, där vi litar på våra grannar och på dem vi gör affärer med. Där vi också litar på våra demokratiska institutioner, inte minst rättsstaten.

Den stora gemensamma nämnaren mellan de partier som utgör regeringsunderlag, är viljan att växla upp de hårda tagens brottsbekämpning. Den gamla skolans brottsförebyggande har visat sig tandlöst mot framväxten av territoriell organiserad kriminalitet och parallella system. Det må vara just kriminaliteten som skapar själva utsattheten för människor i utsatta områden men ett samhälle som håller ihop kan inte knäckas fram. Samhällsbygge och rättsstat, inte det ena eller det andra.

Arbetslinjen har fått ett starkt majoritetsmandat vilket kan visa sig vara en av den tillträdande regeringens största styrkor

Invaggade i rikspolitikens historiska mönster kan det framstå som att folket har valt ett marknadsliberalt regeringsunderlag. Det har vi inte. Förväntningar om liberaliseringar på hyresmarknaden får vänta i minst fyra år till eller optimistiskt spanat som reaktion på en kris.

Bostadspolitiskt sätter sig nu det ägda boendet i första rummet. Nyckeln till drömhemmet går via sparandet varför människors möjligheter att stärka sin ekonomi och kliva in på den ägda marknaden nu uppvärderas. Unga blir sedda och trösklarna filas så smått ner.

Arbetslinjen har fått ett starkt majoritetsmandat vilket kan visa sig vara en av den tillträdande regeringens största styrkor. Har fler ett arbete kan också fler klara sina boendekostnader.

På senare år har vi fått se fastighetsbranschen erinra en del kommuner om att de faktiskt har ett bostadsförsörjningsansvar

Glädjeknapparna för branschen kan hittas i enklare byggregler och framsteg för en stabilare energiförsörjning bland annat. Kommunerna kommer bli påminda om att det är de som i slutändan avgör vad och hur mycket som byggs. På senare år har vi fått se fastighetsbranschen erinra en del kommuner om att de faktiskt har ett bostadsförsörjningsansvar.

Bostadsmarknadens outsiders knackar på dörren. Utsattheten för människor med svag ekonomi blir allt mer kännbar och ställer frågor kring välfärdens bostadspolitiska roll. Om den avgående regeringen kom så långt att de utredde vilken social bostadspolitik som kan bedrivas med befintliga verktyg, behöver en ny regering utreda vilka nya som behövs.

Märkligast av allt är hur oifrågasatt det varit att spendera miljarder på byggsubventioner utan att bostäderna behovsprövas, utan likaväl kan subventionera höginkomsttagaren om denne haft flest ködagar.

Rådet till ett ungt par utan bostad att ställa sig i kö, kostade Socialdemokraternas Tage Erlander flera procent i valet när det begav sig. Decennier senare var svaret nästan detsamma, ställ dig i kö och hoppas på ett återinfört investeringsstöd. Villfarelsen att bostadskön enbart och med enkelhet kan byggas bort, är en sanning som passar dem som står Hyresgästföreningen nära. För då rör vi inte parternas makt eller förhandlingsarvoden. Märkligast av allt är hur oifrågasatt det varit att spendera miljarder på byggsubventioner utan att bostäderna behovsprövas, utan likaväl kan subventionera höginkomsttagaren om denne haft flest ködagar.

Sverigedemokraterna kliver dock fram som garant för den generella bostadspolitikens fortsatta önsketänkanden

Elefanten i rummet är hur länge vi kan låtsas att den generella bostadspolitiken löser våra sociala utmaningar. När hyresregleringen samtidigt skapar egentligen alla de problem som vi ser med köer, orörlighet och ineffektivt nyttjande, svartkontrakt, renoveringsskuld, subventionsberoende nyproduktion och så vidare. Sverigedemokraterna kliver dock fram som garant för den generella bostadspolitikens fortsatta önsketänkanden. Ingen vill heller se en regering fällas för fri hyressättning igen. Symptomlindringen av hyresregleringens konsekvenser får tills vidare fortsätta.

Klimatomställningen utmanar oss med lite skav och mycket nytta. Den kommer bland annat att sätta det som vi förespråkare för mer marknadsmässiga hyror kallar för effektivt nyttjande av befintligt bestånd i nytt ljus. Alla de bostäder som behövs för att möta befolkningsutvecklingen kan inte byggas i helt nya fastigheter eller på exakt samma sätt som vi länge har gjort. Vi måste använda de ytor vi har mer effektivt och flexibelt. Bygga mer cirkulärt. Utveckla boendeformerna för hyrt, köpt och mittemellan.

Historien rimmar ofta. Vi kan vara i början på ännu en mandatperiod utan strukturreformer på bostadsmarknaden. Med brandsläckningar och livbåtar för att hålla en ohållbar bostadspolitik under armarna. Med hemlösa ironiskt nog som till synes mänskliga sköldar. När politisk innovation behövs som mest. Men jag gillar att ha fel.

Christina Heikel
Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.