SD: Partiöverläggningar för att undvika en cementkatastrof

SD skriver i ett debattinlägg på Altinget om Cementasituationen och hur den ska lösas.

Bostadspolitik.se har flera gånger den senaste tiden (bland annat här, här och i senaste Veckans Aktuellt belyst problematiken med Cementa – det nuvarande tillfälliga tillståndet löper ut vid årsskiftet och flera remissvar har varit negativa.

Sverigedemokraterna vill nu, i en debattartikel på Altinget, att regeringen omedelbart kallar till partiöverläggningar för att undvika en annalkande cementkatastrof.

Riksdagsledamöterna Mattias Bäckström Johansson och Martin Kinnunen skriver:

”Den socialdemokratiska regeringen och dess vänsterkamrater har lagt det berömda ”locket på” när det gäller Cementa. I en tid med begynnande lågkonjunktur, skyhöga el- och drivmedelspriser samt en galopperande inflation på historiskt höga nivåer runt åtta procent i juli månad så låtsas regeringen som om frågan kring Cementa och cementtillgången helt enkelt inte är ett reellt hot mot svensk ekonomi och sysselsättning. Så här kan vi inte ha det.”

SD lyfter tre förslag:

# Förenkla, i syfte att uppnå billigare, snabbare och effektivare tillståndsprocesser
Det är av vikt att tillståndsprövningarna anpassas till verksamheternas förutsättningar på ett tydligt sätt. De olika tillståndsprövningar som en verksamhet genomgår behöver därför vara tydligt avgränsade och spegla det skede verksamheten befinner sig i. En uppdelad prövning i flera steg ska syfta till att minska investeringsrisken för verksamhetsutövaren och inte som en dubbelprövning.

# Beakta tillämpbara undantag i EU-regelverket
I Sverige ägnar vi oss åt så kallad överimplementering av EU-regler på ett sätt som är direkt hämmande för vår industriella utveckling. Praxis bör vara att Sverige, om det inte återfinns synnerligen goda skäl, lägger sig på en miniminivå vid implementering av EU-direktiv.

# Begränsa antalet myndigheter som för statens talan
Målet ska vara att det sökande företaget endast behöver vända sig till en myndighet som för statens talan i tillståndsfrågan. Myndigheten som bär ansvaret för hela tillståndsprocessen har att göra en samlad avvägning utifrån alla relevanta och kända uppgifter i ärendet.

Och slutligen att regeringen bör kalla till partiöverläggningar:

”Sveriges ekonomi och sysselsättning kan inte tillåtas riskeras på grund av en rigid och oflexibel miljölagstiftning som endast Miljöpartiet anser fyller sin funktion. Makten att lösa den uppkomna situationen ligger hos oss som politiker. Vi är beredda att förutsättningslöst hitta en lösning på cementkrisen – frågan är om den socialdemokratiska regeringen är det?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.