Rörligare bostadsmarknad minskar utsläppen – modiga reformer krävs

DEBATT | Vår trögrörliga bostadsmarknad förvärrar både kompetensbristen och klimatutsläppen menar Jonas Rosén och André Nilsson på Mäklarsamfundet.

Att få fart på bostadsmarknaden borde bli en prioriterad klimatfråga för kommande regering. Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp från konsumtion. Det är i samma storleksordning som alla våra bil- eller flygresor. Enligt beräkningar från WSP och Mäklarsamfundet skulle en rörligare bostadsmarknad kunna minska utsläppen motsvarande all personbilstrafik i Göteborg och Stockholms kommun. Då krävs det modiga reformer inom bostadspolitiken.

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka om vi ska minska bostads- och kompetensbristen i hela landet. En trögrörlig bostadsmarknad riskerar också att förhala klimatomställningen. Tyvärr kan allt färre flytta till en bättre bostad. Enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik har rörligheten på den ägda bostadsmarknaden minskat med 19 procent under augusti, jämfört med föregående år. På helårsbasis till och med augusti är det 15 700 färre hushåll som kunnat förverkliga sina bostadsdrömmar.

Analysen visar att lägre flyttskatter och enklare omvandlingar av kontor till bostäder skulle kunna bidra med att minska utsläppen med motsvarande 1,25 miljoner tur och retur-resor till Phuket om året.

Mäklarsamfundet har, med hjälp av beräkningar från WSP, och siffror från KTH, Svensk Mäklarstatistik och IVL Svenska Miljöinstitutet, räknat på hur en mer effektiv bostadsmarknad skulle kunna stärka branschens hållbarhet. Målet är att klimatutsläppen går mot nettonoll, också inom bostadssektorn. Analysen visar att lägre flyttskatter och enklare omvandlingar av kontor till bostäder skulle kunna bidra med att minska utsläppen med motsvarande 1,25 miljoner tur och retur-resor till Phuket om året.

För att det ska vara möjligt krävs det en rad åtgärder för att göra bostadsmarknaden hållbar. I vårt Reformprogram för en hållbar bostadsmarknad finns förslag som nästa regering borde genomföra för att bostadsmarknaden ska bli mer hållbar.

Ett av de beräkningsscenarion som presenteras i rapporten visar hur utsläppen skulle minska om bostadsmarknaden fick fungera mer effektivt. Skulle matchningen på bostadsmarknaden förbättras på ett sätt som innebär att det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas mer effektivt, och att varje bostad i högre grad kan tillfalla den som mest behöver den skulle upp emot 700 000 ton koldioxidekvivalenter kunna sparas varje år. Det motsvarar nästan de samlade utsläppen från biltrafiken i Stockholms och Göteborgs kommun.

Ett annat beräkningsscenario undersöker effekten av att omvandla vakanta kontor i C-lägen till bostäder. Trots totalrenovering, i ett antagande där bara stommen och klimatskalet skonas rivning och renovering, skulle drygt 60 000 ton koldioxidekvivalenter kunna sparas per år. Det är utsläpp som motsvarar konsumtionen av cirka 2 miljoner kilo nötkött.

Bara att ta bort kravet på detaljplaneändringar för ändrat användande skulle kunna skapa uppemot 3 000 nya bostäder per år

För att matchningen, rörligheten och omvandlingen ska förbättras på bostadsmarknaden föreslår Mäklarsamfundet bland annat att: Sveriges rekordhöga flyttskatter sänks, stämpelskatten avskaffas, att äldre som behöver får rätt till flytthjälp, startlånsutredningens förslag genomförs, kreditrestriktionerna reformeras för att sänka trösklarna och att kravet om detaljplaneändring för ändrad användning av byggnad slopas. Bara att ta bort kravet på detaljplaneändringar för ändrat användande skulle kunna skapa uppemot 3 000 nya bostäder per år, med betydligt lägre klimatavtryck än traditionell nyproduktion.

Klimatfrågan är en ödesfråga. För att nå nettonollutsläpp måste hela samhället ställa om – också bostadsbranschen. Genom att förbättra rörligheten på bostadsmarknaden skulle samhället både bli mer hållbart och fler skulle kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Nästa regering måste se alla möjligheter att minska utsläppen genom att låta bostadsmarknaden bli mer fri, effektiv och inkluderande.

Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet
André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.