Di: Risk för ny cementkris – reformera miljöbalken

Vi kan redan i höst stå inför en ny cementkris, skriver Di:s Benjamin Dousa på ledarplats.

Cementas tillfälliga tillstånd att bryta kalk i Slite löper ut sista december i år. Bolaget har ansökt om förlängt tillstånd i fyra år, som en brygglösning inför en längre ansökan som ska gälla i över 20 år, skriver Di.

Går inte den fyraåriga ansökan igenom hamnar vi återigen i en akut cementkris.

De direkta följderna av en nedstängning är 175 000 varsel och 20 miljarder kronor i investeringsbortfall – samtidigt som Boverket räknar med att bostadsbyggandet faller med mellan 30 och 40 procent nästa år i jämförelse med 2021.

Di menar att miljöbalken är kärnan i problemet, att processen för att få miljötillstånd är för lång och osäker. Hela miljöbalken behöver reformeras och göras mindre fundamentalistisk, skriver Di och exemplifierar:

”Mark- och miljödomstolen kommer i höst att pröva Cementas fyraåriga tillstånd. Tidigare i sommar lämnade Länsstyrelsen sitt yttrande till domstolen, där de är kritiska till förlängt tillstånd. Som argument används bland annat oro för beståndet av tre fjärilar: väddnätsfjärilen, svartfläckiga blåvingar och apollofjärilen. Utökad brytning väntas leda till ett bortfall om runt 50 individer – samtidigt som Gotland har runt en halv miljon. Det visar hur obalanserad lagstiftningen är.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.