Happy days are here again!

NY RAPPORT | I september släppte Veidekke en ny samhällsbyggnadsrapport med analyser och prognoser för närmsta åren. Precis som titeln antyder så är det mycket som talar för att vi går in i en god konjunktur, men en konstaterar även att ”… cementkris och avsaknad av politiska beslut kan snabbt få musiken att tystna”.

Veidekkes samhällsbyggnadsrapport pekar på en stark utveckling för fastighets- och byggsektorn de närmaste åren. Däremot är det mycket som tyder på att såväl myndigheter som media dragit förhastade eller för långtgående slutsatser om pandemins effekter på priser och efterfrågemönster för såväl bostäder som kontor.

E-handeln har växt i snabbare takt än beräknat under pandemin, vilket successivt kan leda till butiksdöd och relativt stora omställningsbehov för flera köp- och handelscentra.

På kort sikt kommer byggandet av hyresrätter att bestå på nuvarande höga nivåer. Flera lokala marknader visar dock tecken på överproduktion i form av fallande kötider och ett stigande antal omflyttningsvakanser. Låga räntor i kombination med hushållens starka finansiella ställning gör att bostadsrättsbyggandet förväntas öka.

Marknaden för samhällsfastigheter är fortsatt gynnsam och kommer att växa ytterligare under de närmaste åren.

Läs hela rapporten: Happy days are here again

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.