Vi kan bygga lägenheter som människor har råd att efterfråga

 

KRÖNIKA | Den som behöver en bostad ska kunna ha råd med det som byggs. Och där finns idag ett rejält glapp. Vi kan se att flyttkedjor fungerar i någon mån, men inte i den utsträckning som krävs. Det skriver Marie Thelander Dellhag, vd MKB.

Det är möjligt att bygga bostäder som fler har råd med. Och nu gör vi det. Fram till 2030 ska merparten av de bostäder MKB bygger kunna efterfrågas av en majoritet av Malmöborna. Det betyder att en lägenhet med 3 rum och kök inte ska kosta mer än 8 500 kronor i månaden, en tvåa under 7 000 kronor och en etta inte mer än 5 000 kronor per månad. Det är fortfarande inte helt i paritet med hyran i befintliga beståndet, men det är en bra bit närmare. Och det är den förflyttningen vi tydligt ser att vi måste göra.

När vi tittar på prognoser för bostadsbyggande saknas nämligen ofta en viktig aspekt. I prognoserna avgörs hur bostadsbehov på grund av befolkningstillväxten, och ibland ett visst underskott av bostäder, ska mötas med bostadsbyggande. Men det räcker inte att numerärt bygga ett visst antal bostäder för att täcka behoven. Vi måste också bygga det som kan efterfrågas av den som faktiskt behöver en bostad. Den som behöver en bostad ska kunna ha råd med det som byggs. Och där finns idag ett rejält glapp. Vi kan se att flyttkedjor fungerar i någon mån, men inte i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna fortsätta tillföra nyproduktion på det sätt och till den kostnad vi gör idag. Det är mot den bakgrunden MKB har börjat argumentera för nationella åtgärder för att underlätta ett byggande med god kvalitet som möjliggör en bostadskostnad som fler har råd med. Parallellt har vi börjat se vad vi som bolag kan göra på egen hand. Och det har alltså redan börjat ge resultat.

Den som behöver en bostad ska kunna ha råd med det som byggs.

De första lägenheterna som faller inom ramen för modellen finns i ett seniorhus i området Katrinelund i Malmö. Där byggs nu 44 lägenheter som möter kraven på hyra utifrån vår definition. Det som tidigare var en parkeringsplats kommer i slutet av nästa år vara inflyttningsklart, och det känns särskilt roligt att vårt första hus med de här hyresnivåerna är just ett seniorhus för 65 plus.

Så – hur är det möjligt att tillföra nyproduktion till en kostnad som fler har råd med utan att samtidigt göra avkall på gestaltning och attraktiva boendemiljöer? Ett verktyg är att standardisera och repetera smarta lösningar i byggandet på områden som inte har med gestaltning att göra. Bilindustrins plattformstänk är en bra liknelse. Både lyxbilar och standardbilar bygger på samma plattform, hjulet behöver inte uppfinnas på nytt varje gång. I bostadsbyggandet gäller det att lyckas standardisera på ett sätt som inte påverkar boendemiljön eller husens utseende. I den modell som MKB har tagit fram är det viktigt att varje nyproduktion ska bidra till bostadsområdets utveckling. Vi ska bygga attraktiva bostäder med genomtänkta utemiljöer och till goda kvaliteter. Det är en fråga om långsiktig hållbarhet. Våra kunder ska trivas och vilja bo kvar – så får vi socialt hållbara bostadsområden.

Inga inkomstprövningar kommer göras.

På tal om just social hållbarhet och på förekommen anledning känns det angeläget att betona: våra lägenheter till en hyresnivå som en majoritet av Malmöborna kan efterfråga kommer erbjudas brett och till alla. Inga inkomstprövningar kommer göras. För oss är det självklart. MKB tror på en bred och generell bostadsmarknad som är till för alla. Vi arbetar för att motverka segregation, och då blir det mycket kontraproduktivt att hyra ut hela fastigheter åt hushåll inom ett visst inkomstsegment. Socioekonomiskt blandade bostadsområden är viktigt för integration och utveckling. Inte minst gäller detta barns och ungas möjligheter att klara av skolan, få ett jobb och ha en god inkomstnivå.

Vi tror på vår modell, men det finns mycket mer kvar att göra. Ska vi få ännu mer resultat behöver vi nationella reformer som ger fler möjligheter att bygga så att en majoritet har råd. Med ytterligare verktyg som minskar eller helt tar bort kostnader för mark och exploatering skulle vi kunna gå så mycket längre. Men vi börjar där vi står idag och vi är stolta över att det redan ger effekt.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Äntligen något bolag som förstår att människor inte måste ha en massa lyxgrejer utan bara ett boende man har råd med

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.