Åtta av tio utländska företag fuskar

 

LEDARE | Fusket och arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen är utbrett. En undersökning av Byggmarknadskommissionen visar att fler än åtta av tio byggföretag misstänks ha brutit lagar och/eller avtal. Det skriver Stefan Attefall, rådgivare och ordförande i Byggmarknadskommissionen.

Att problemen med fusk och arbetslivskriminalitet var stora i byggbranschen har jag insett. Ändå blev jag i min roll som ordförande för Byggmarknadskommissionen överraskad av resultatet av den undersökning som vi gjort. Den visar att fler än åtta av tio utländska byggföretag misstänks ha brutit mot lagar och/eller avtal.

Vi har gjort en omfattande genomgång av ett representativt urval byggföretag från Estland, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Polen. Valet av företag har gjorts slumpmässigt och med iakttagande av vedertagna statistiska mått och steg. Därför kan vi hävda att av de drygt 1 000 utländska företagen från dessa länder bryter så många som 800 företag i någon form mot svensk lag och/eller mot de kollektivavtal de skrivit under.

Det är i flera fall betydande brottslighet som blottläggs. Det kan handla om brott mot skattelagstiftningen, man följer inte utstationeringslagen, man bryter mot kollektivavtal och man betalar inte sociala avgifter på rätt sätt. Det är fyra gånger vanligare bland dessa företag med skulder hos Kronofogden jämfört med svenskregistrerade aktiebolag konstaterar vi i vår undersökning. Själva granskningen har utförts av de grävande journalisterna på Stoppa fusket!

Den mörka bilden av situationen på byggarbetsmarknaden bekräftas också av myndigheternas granskningar.

Den mörka bilden av situationen på byggarbetsmarknaden bekräftas också av myndigheternas granskningar, den intervjuundersökning som Byggmarknadskommissionen gjort bland platschefer i branscher samt av en expertpanel. De sistnämnda bedömer att mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna i Stockholm befinner sig på arbetsplatsen utan arbetstillstånd/illegalt.

I undersökningen pekas företag från de östeuropeiska länderna ut. Men det finns också svenska företag med i huvudsak arbetskraft från dessa länder eller från länder utanför EU, och andra företag som glider på regelverket eller håller på med grov arbetslivskriminalitet. Även om vi kan se att problemen varit koncentrerade till Stockholmsområdet och Skåne så ser vi att de finnas i hela Sverige och växer utanför storstadsområdena.

Alla måste inse att de måste bjuda till mer än tidigare.

Lösningen på problemet är enkel – och svår! Alla, ja alla, måste bidra. Byggföretag och byggherrar, upphandlare och fackliga organisationer, myndigheter och politiker – alla måste inse att de måste bjuda till mer än tidigare. Vara vaksamma, kontrollera och följa upp, och se till att alla i sina respektive organisationer tar problemet på allvar. Och tro inte att ni har full kontroll på läget! Det har nämligen ingen.

Det som står på spel är – förutom enskilda människor som far illa i dåliga arbetsvillkor – hela den svenska byggbranschen. Hederliga företag slås ut av oschysst konkurrens, branschens anseende och möjligheten att rekrytera kompetent personal försämras. Enskilda företag/myndigheter och projektledare kan vara kortsiktiga vinnare, men vi är alla förlorare i långa loppet.

För mer information: www.byggmarknadskommissionen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.