Politiken ligger som vanligt steget efter

 

LEDARE | Regeringen ökar anslaget för investeringsstöden till små hyresrätter, samtidigt som efterfrågan på större bostäder ökar och underskottet på småhus är markant i vissa delar av landet. Mycket talar för att de nyproducerade och subventionerade små lägenheterna befolkas av en målgrupp som egentligen efterfrågar något annat, menar Annika Miscevic, public affairs Veidekke.  

Igår meddelade regeringen att man avser att öka anslaget för investeringsstöden nästa år. Ytterligare 650 miljoner kronor skjuts till. I dagsläget har 49 000 bostäder byggstartats med investeringsstöd och något fler än hälften har färdigställts sedan det infördes 2017. Det ökade anslaget beräknas ge ett tillskott på 1 800–2 000 lägenheter.

Åren 2017–2020 beviljades cirka 33 000 lägenheter investeringsstöd. Ungefär hälften färdigställdes under tiden och ett stöd på cirka 5,3 miljarder har därmed betalats ut. (Investeringsstödet betalas när bostäderna är färdigställda.) Den politiska ambitionen med investeringsstödet är givetvis att öka byggandet av hyresrätter med relativt lägre hyror. Hur ser det då ut med byggandet?

De senaste siffrorna från SCB visar att bostadsbyggandet stadigt ökar. Antalet påbörjade bostäder första halvåret 2021 ökade med 25 procent jämfört med samma period förra året, från cirka 27 400 byggstarter till 34 400. Ökningen är lika stor för småhus som för lägenheter i flerbostadshus.

Av de 27 500 lägenheterna som byggstartades första halvåret i år utgörs 59 procent av hyresrätter och andelen byggstartade hyresrätter har ökat de senaste åren. Mycket talar alltså för att ökningen delvis går att härleda till de statliga investeringsstöden, men observera gärna delvis. För det finns även skäl att härleda en ökad efterfrågan på hyresrätter till de införda amorteringskraven 2016 och 2018, samt av bankernas införda KALP-kalkyler (Kvar-att-leva-på-kalkyler) som gjort det svårare för allt fler hushåll att köpa en bostad – och någonstans måste även de bo.

Tillbaka till investeringsstöden. För att beviljas investeringsstöd, räcker det inte med att man bygger hyresrätter. Stödet premierar små lägenheter, där fullt stöd utgår till lägenheter under 35 kvm, medan lägenheter över 70 kvm inte längre omfattas av stödet.

Det finns därmed goda skäl att misstänka att dessa lägenheter i stället befolkas av par i familjebildande ålder med högre inkomster som egentligen efterfrågar större bostäder.

Det kan tyckas rimligt med tanke på att en fjärdedel av landets unga mellan 20–27 år fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och att efterfrågan på små lägenheter i den här gruppen är hög. Dessvärre blir även subventionerade hyror höga i nyproduktion och dessutom har den här gruppen tre saker gemensamt – de saknar kapital, höga inkomster och kötid. Det finns därmed goda skäl att misstänka att dessa lägenheter i stället befolkas av par i familjebildande ålder med högre inkomster som egentligen efterfrågar större bostäder.

I dag äger 70 procent av svenskarna sin bostad och flertalet undersökningar bland hyresgäster visar att en majoritet av dem också skulle vilja äga sin bostad. Helst vill vi bo i eget hus. I veckan presenterade SBAB nytt Booli Housing Market Index som mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet (med hänsyn till hushållens boendekostnader i förhållandet till inkomster, boendepreferenser och flyttmönster). Svaret visar att det råder balans över landet som helhet, men att det överskott på bostadsrätter som kunde uppvisas under 2017 har planats ut och att det råder stort underskott på småhus i de områden som befolkas av flest människor.

Med andra ord, bostadspolitiken ligger som vanligt steget efter. I stället för att arbeta med lösningar som möjliggör ägt boende, primärt småhus, så håller man fast vid investeringsstödet till små lägenheter som inte når den tilltänkta målgruppen. Avslutar med ett citat från Johan Nyhus, förbundsordförande på HSB från DN-debatt 24/8 som sammanfattar min uppfattning:

”… det är ett allvarligt problem att regeringen lägger så mycket politisk kraft på hyresrätten som en universalräddare i bostadsnöden.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.