Statistik och fakta för en mer effektiv bostadsmarknad

 

SOMMARKRÖNIKA | Behövs det verkligen mer fakta på bordet för att få till beslut som gör bostadsmarknaden mer effektiv? Jag menar att det definitivt är så. Statistik och fakta gör beslutsprocesserna mer jämlika och besluten klokare, skriver Maria Pleiborn, demograf och senior rådgivare på WSP Advisory som deltagit som expert i Hyreskommissionen som bland annat föreslår en förbättrad hyresstatistik.

Lögn, förbannad lögn och statistik tror jag att ett gammalt citat lyder. Meningen antyder att med statistik kan man få vem som helst att tro vad som helst med hjälp av siffror som är framtagna för att få fram ett visst budskap, en verksamhet som luktar fusk. Och visst kan man ”ljuga” med hjälp av siffror – man kan göra jämförelser som inte är relevanta eller otillräckliga (exempelvis mellan länder, vilket är vanligt), man kan illustrera statistiken med grafer som blir som illusioner till följd av sneda perspektiv, avklippta axlar eller konstiga skalor.

Nyligen publicerades ny statistik om hushållens boendeutgifter. Där kan vi får reda på hur stora utgifter olika hushållstyper har för sitt boende i olika upplåtelseformer. När mer statistik släpps under hösten sätts utgifterna i relation till den disponibla inkomsten. Vi har under våren också fått ny statistik om hushållens boende där vi bland annat kan se hur stor boendeyta vi konsumerar per person efter ålder, kön och upplåtelseform – att till exempel ensamstående äldre kvinnor i småhus i genomsnitt bor på 115 kvadratmeter. Det här är kunskap som många använder för att förstå hur bostadsmarknaden ser ut, vilka skillnader som finns mellan olika hushållstyper, mellan olika regioner och kommuner osv. Kunskaper som kan användas i diskussioner om hur det borde se ut och lämpliga åtgärder för att komma dit. Kunskaper som sedan kan ligga till grund för policybeslut eller en ny politisk agenda.

Under nästan 25 års tid hade vi då helt varit utan riktig statistik och sanna fakta om både vår bostadsstock och hur våra hushåll såg ut.

Exemplen ovan kan följas av fler. Vi har den här statistiken tack vare att vi för ungefär 10 år sedan bestämde oss för att skapa ett lägenhetsregister och att vi skulle folkbokföras på lägenhet i stället för på fastighet, som det var tidigare. Under nästan 25 års tid hade vi då helt varit utan riktig statistik och sanna fakta om både vår bostadsstock och hur våra hushåll såg ut.

I början av 1990-talet arbetade jag med statistik på Stockholms stad. Då utbröt en integritetsdebatt som ledde till att det efter 1990 inte genomfördes några Folk- och Bostadsräkningar längre. Det hade tidigare gjorts var femte år. Ledande politiker stod vid Stadshuset och rev sina FoB-blanketter för att protestera mot det som de tyckte var ett hot mot den personliga integriteten – att vart femte år svara på frågor om hur man bodde och med vilka. Det var sedan samma politiker som ringde till mig och frågade hur det såg ut med trångboddheten i olika stadsdelar i Stockholm. Då kunde jag svara att vi inte längre hade någon aning eftersom vi inte längre kunde framställa sådan statistik. Detta tillstånd varade i nästan 25 år.

Statistik säger ju inte allt. Vi har en Folkbokföringslag som inte räcker hela vägen. Man kan ”flytta” och göra en flyttanmälan till en adress där man aldrig bor och man kan låta bli att ”flytta” på pappret trots att man till exempel flyttar runt mellan många andrahandsbostäder som ung, men på pappret fortsatt bor kvar hemma hos föräldrarna. Når sådana beteenden förändras över tid så får vi sämre fakta att bygga beslut på. Nu finns det diskussioner om en skärpt lagstiftning avseende folkbokföring och det kan sannolikt vara bra av fler än de skäl som partierna just nu för fram.

Hyreskommissionens utredning om läge och kvalitet föreslår att en bättre hyresstatistik även bör gälla det befintliga beståndet.

Den politiska kris vi genomlevt den senaste tiden har något lite med bostadsmarknaden att göra och då framför allt med hyressättning i nyproduktion. Utredningen föreslår, förutom en friare hyressättning, även en bättre statistik för nyproduktionshyror. Hyreskommissionens utredning om läge och kvalitet föreslår att en bättre hyresstatistik även bör gälla det befintliga beståndet. Kommissionens arbete försvårades av att en sådan statistik inte finns. Det går inte idag att helt bedöma om hyressättningen tar hänsyn till läge och kvalitet. Det enda som står till buds är en mycket översiktlig statistik efter byggår som inte går att dela upp vare sig på läge eller kvalitet och som i vissa fall är mycket osäker (då den bygger på ett urval och inte är en totalundersökning). Med en bättre hyresstatistik skulle parterna på marknaden, hyresgäster, politiker, myndigheter och forskare kunna göra bättre analyser och få ett bättre underlag för beslut. De två utredningarna är inte de enda som konstaterat detta – Boverket hade för några år sedan ett statligt uppdrag där man föreslog en bättre och utökad hyresstatistik. Ett förslag som hyresmarknadens parter ställde sig bakom. Men ingenting har hänt.

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård diskuterar fakta och det mätbaras roll i sin bok ”Kunskap som känns: en lovsång till att lära något nytt” (Mondial 2021). Han menar att en förändring med fokus på kvantifiering och numerisk information har blivit allt viktigare och ser en fara i det. Han säger att anledningen är att vi idag börjat sakna trovärdighet, auktoriteter på ett område har inte samma legitimitet som tidigare och att kraven på transparens därmed ökat. Han skriver att siffror signalerar sanning och rättvisa. Och det sista håller jag med om. När till exempel politiker kan påstå saker utan att ha grund för det – det kan till exempel handla om hur hyresstrukturen ser ut eller andra fake news – kommer den ena sidan att bli lurad och den andra kommer att spä på sitt politikerförakt. Det tror jag är en farlig utveckling om den fortsätter. En faktabaserad och sann politisk diskussion behöver vi idag mer än någonsin tidigare – särskilt inom bostadspolitiken. Och då behöver vi statistik som grund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.