Läge och kvalitet i hyressättningen

Betänkande av Hyreskommissionen. Kommissionen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera hur hyres­lägenheters läge och kvalitet beaktas i hyres­sättningen, och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orter) kommissionen konsta­terar att läges­faktorn och lägen­heternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Uppdraget har avsett hyres­sättningen för det befintliga beståndet av hyres­bostäder inom det så kallade bruks­värdes­systemet.

Läs SOU 2021:58 här …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.