Vem tar ansvar för att lösa bostadskrisen?

 

KRÖNIKA | Snart kommer antagligen regeringskrisen vara löst. Vi kommer få en regering på plats och den kris vi nu sett kommer falla i glömska. Kvar lämnas en bostadssektor i kris och i skriande behov av reformer, skriver Kent Persson, samhällspolitisk chef Heimstaden som menar att fri hyressättning i nyproduktion hade varit en av flera viktiga åtgärder.

Sverige genomgår inte en demokratisk kris. Det vi ser är möjligen en kortvarig regeringskris. Sverige kommer sannolikt inom kort återigen ha en regering på plats. Vilka som bildar regering återstår att se. Men med tanke på hur regeringen blev bortröstad i riksdagen har jag svårt att se att bostadsfrågorna kommer ingå i den sakpolitiska uppgörelsen för en ny regeringskonstellation.

Oavsett vad vi tycker om januariavtalet så fanns det med ett antal reformer för bostadssektorn. Jag har i en tidigare krönika här på bostadpolitik.se skrivit om att det var dags för politiken att gå från ord till handling när det gäller de förslag som var med i januariavtalet. Nu kommer knappast dessa förslag att genomföras. Det är djupt olyckligt. Det är främst två reformer som behöver genomföras och det är fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter samt att få ett effektivare och fungerade förhandlingssystem för de årliga hyreshöjningarna på plats.

Utredningen om fri hyressättning löser inte alla problem. Men den åtgärdar ett par stora problem som är påtagliga just nu. För det första så finns det idag en stor osäkerhet kring vilken hyra som kan tas ut för nyproducerade hyresrätter efter det att Hyresgästföreningen drivit ett par ärenden till hyresnämnden som sänkt satta hyror. Det leder till en osäkerhet om man kan räkna hem nyproduktionsprojekt i främst tillväxtkommuner. Självfallet minskar det investeringsviljan och på sikt är det mycket problematiskt för Sverige.

Hyresgästens direkta inflytande stärks och för den som förvaltar är långsiktiga fungerade relationer med sina kunder helt avgörande.

För det andra så skapar förslaget en bättre möjlighet för långsiktigt ägande och förvaltande. Då förhandlingar kan ske om hyresnivån direkt emellan fastighetsvärd och hyresgäst. Det skapar ett ömsesidigt ansvar. Hyresgästens direkta inflytande stärks och för den som förvaltar är långsiktiga fungerade relationer med sina kunder helt avgörande. Den möjligheten skapar förslaget och det är bra för både hyresgästen och hyresvärden.

Debatten om fri hyressättning har helt missat investeringsperspektivet. Istället har debatten handlat om det som utredningen inte handlar om, nämligen marknadshyror för hela hyresrättsmarknaden. Nu finns inte det något sådant förslag och min bild är att vare sig politiken eller branschen vill ha marknadshyror för hela beståndet. Men kidnappandet av debatten pekar också på problemet med dagens politiska debatt. Sakpolitiken sätts inte centrum och inte heller handlar debatten om det som saken gäller, i detta fall fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter. Debatten tilläts handla om annat i syfte att skrämma väljare och hyresgäster.

Att lösa de problemen bostadssektorn har och står inför är komplicerat. Det krävs mer än de utredningarna regeringen under denna mandatperiod låtit göra. Men det hade varit en bra start. Det hade påbörjat den nödvändiga reformering som den svenska bostadssektorn behöver. Nu är risken att ingenting kommer att hända, i alla fall inte under denna mandatperiod. Utredningarna finns förvisso kvar. De är väl genomarbetade. Det finns all anledning som runt alla utredningar att göra en del justeringar för att förslagen ska bli än bättre. Men för en ny regering finns alla möjligheter att återigen ta upp utredningarnas förslag och låta de gå från förslag till genomförda reformer. Frågan är dock om den kraften finns denna mandatperiod. Möjligen efter ordinarie val 2022 att förslagen kan bli genomförda.

Det återstår att se vem som tar ansvar för att lösa den krisen.

Så, snart kommer antagligen regeringskrisen vara löst. Vi kommer få en regering på plats och den kris vi nu sett kommer falla i glömska. Partiernas fokus kommer nu och fram till ordinarie val 2022 vara att bedriva valrörelse. Kvar lämnas en bostadssektor i kris och i skriande behov av reformer. Det återstår att se vem som tar ansvar för att lösa den krisen.

För fastighetsbranschen gäller det att återigen samla ihop sig och fortsätta det långsiktiga och tålmodiga arbetet med att bilda opinion och att påverka politiken till att genomföra bostadspolitiska reformer. I skymundan för regeringskris och den kommande valrörelsen riskera de människor hamna som verkligen behöver bostadspolitiska reformer. Alla de som idag och imorgon har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Risken är att dessa människor blir de riktigt stora förlorarna när politiken inte klarar av att samla sig och genomföra reformer för bostadssektorn. För att det är för de boende, idag och i framtiden, som reformerna behövs. Politikens uppdrag är att lösa samhällsproblem. Det är hög tid att ta tag i de problem som finns i bostadssektorn och det oavsett vilken regering Sverige har.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.