Hyresgästföreningen idkar utpressning i förhandlingarna

 

DEBATT | Hyresgästföreningens agerande i avtalsförhandlingar leder till att bestämmelserna om presumtionshyra och investeringsstöd inte tillämpas på det sätt som det är tänkt. Genom att argumentera utifrån ideologiska värderingar i stället för fakta missbrukas det kollektiva förhandlingssystemet på ett oacceptabelt sätt, skriver Adam Cocozza, vd Botrygg.

Hyresgästföreningens agerande vid avtalsförhandlingar om presumtionshyra för nyproducerade hyreslägenheter med investeringsstöd utgör ett missbruk av organisationens maktposition i det kollektiva förhandlingssystemet. Genom att endast medge lägre presumtionshyror än vad regeringen har fastställt, samt genom att inte tillåta några årliga hyreshöjningar, får fastighetsägare inte täckning för nyproduktionen eller de årliga kostnadsökningarna. Detta minskar i sin tur till viljan att bygga nya hyresrätter.

Dagens regler om presumtionshyra infördes just i syfte att förbättra förutsättningarna för nyproduktion genom att fastighetsägare skulle kunna få täckning för sina byggkostnader.  En annan åtgärd som den sittande regeringen infört på grund av rådande bostadsbrist är ett investeringsstöd till fastighetsägare som bygger med låga hyror. För att erhålla stöd ställs krav på att hyresrätterna ska ha en hyra som ligger 15–20 procent lägre än nybyggda hyresrätter utan stöd. Hyresgästföreningen har dock i avtalsförhandlingarna i Göteborg ställt krav på en hyra som är ännu lägre än den av staten fastställda normhyran. Därtill medger man ingen hyreshöjning förrän år 2026. Detta medför att fastighetsägaren inte får täckning för sina kostnader för produktion och underhåll.

Finns det ingen överenskommelse får inte hyresvärden det investeringsstöd som Länsstyrelsen beslutat om.

Förhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen bygger på ömsesidighet där båda parternas intressen ska tas i beaktning. Dock råder en obalans mellan parterna då Hyresgästföreningen kan vägra att skriva på en överenskommelse om hyresnivå. Finns det ingen överenskommelse får inte hyresvärden det investeringsstöd som Länsstyrelsen beslutat om. Fastighetsägare som ansökt om investeringsstöd får vidare inte påbörja uthyrning av lägenheter innan dess att en överenskommelse om hyresnivå nåtts med Hyresgästföreningen.

Genom att Hyresgästföreningen förhalar förhandlingarna hamnar fastighetsägaren till slut i tidsnöd då denne behöver påbörja uthyrningen för att inte stå med tomma lägenheter. Hyresgästföreningen försöker på så sätt pressa ner hyran i förhandlingen, inte genom fakta, utan genom att kostnaderna för de tomma lägenheterna blir en faktor fastighetsägaren behöver beakta i förhandlingen.

Genom att argumentera utifrån ideologiska värderingar i stället för fakta missbrukar Hyresgästföreningen det kollektiva förhandlingssystemet på ett oacceptabelt sätt.

Hyresgästföreningens agerande i avtalsförhandlingarna liknar utpressning och innebär att bestämmelserna om presumtionshyra och investeringsstöd inte tillämpas på det sätt som det är tänkt. Genom att argumentera utifrån ideologiska värderingar i stället för fakta missbrukar Hyresgästföreningen det kollektiva förhandlingssystemet på ett oacceptabelt sätt.

Det faktum att hyresgästföreningen varken respekterar nuvarande bestämmelser om presumtionshyra, den av staten fastställda hyresnivån eller partsmodellen i förhandlingssystemet inskärper allvaret i den debatt som nu förs om en ny lag om fri hyressättning för nyproduktion. I en offentlig utredning (SOU 2021:50) föreslås att hyressättningen vid nyproduktion ska bestämmas direkt mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresgästföreningens agerande är kortsiktigt och improduktivt – och bekräftar varför införandet av en ny lag om fri hyressättning i nyproduktion är nödvändig för att främja byggnation av hyresrätter i städer med bostadsbrist.

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Starka ord från Adam Cocozza! Missbrukar systemet, inte tillämpas på det sätt som det är tänkt, utpressning etc. Nej, kanske inte som Adam Cocozza tänkt eller hoppats, men fullt inom lagens råmärken och något som motparten rimligen borde kunnat förutse.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.