Politiskt kaos av fria hyror

 

LEDARE | Mycket väsen för lite ull. Så kan debatten om fria nyproduktionshyror sammanfattas. Åtminstone i det korta perspektivet, menar Stefan Attefall i en ledare.

Idag kom så utredningen som både väcker engagemang i sak och som berör hela regeringsmakten.

Effekterna av fria nyproduktionshyror ska inte överdrivas. Några tre miljoner hushåll får inte chockhöjda hyror. I det avseende bluffar Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen. Skälet är att förslaget omfattar bara nyproduktion och inte befintliga beståendet. Dessutom är redan hyrorna i nyproduktion på de flesta orter på den nivå som marknaden tål. Genom presumtionshyressystemet ligger hyrorna på en sådan nivå att de täcker kostnaderna att bygga, och det byggs inte några hus om man inte får ekonomin att gå runt.

Men kritikerna har rätt i att inga hyror kommer att sänkas om man inför marknadshyror. Gör man det i ett läge med bostadsbrist kommer hyresnivåerna att stiga, även om de kanske ligger still i vissa lägen och stiger desto mer i andra lägen.

Det kommer inte att byggas fler bostäder på kort och medellång sikt.

Men Fastighetsägarna och olika debattörer överdriver också. Det kommer inte att byggas fler bostäder på kort och medellång sikt, det styrs av utbudet av detaljplanerad mark. Idag bygger man bostadsrätter där ekonomin inte gör det möjligt att bygga hyresrätter. Möjligen kan du på kort sikt få en viss förskjutning till fler hyresrätter och färre bostadsrätter i redan planerade projekt. Men betänk då att det redan idag byggs betydligt fler hyresrätter än bostadsrätter. På längre sikt kan något fler hyresrätter byggas där hus konverteras från kontor till bostäder, där läget är mycket attraktivt och där presumtionshyressystemet idag skapat osäkerhet. Så visst ökat byggande i attraktiva lägen blir säkerligen den långsiktiga följden.

På lång sikt kan reformen också komma att påverka hela bostadsmarknaden. Om alla nyproducerade lägenheter byggs enligt de nya reglerna kan 10-15 procent av hyresrätterna beröras. Men betänk då att dels kommer investeringsstödet vara kvar som reglerar vilken hyra som ska gälla för att få stödet, dels är presumtionshyressystemet kvar som en del kommer att använda. Det troliga scenariot är att vi kommer att få en ökad skillnad i hyresbeståndet. Centrala lägen i våra större städer har fria hyror, i övriga landet byggs det med investeringsstödet med lägre hyror. I våra storstäder kommer människor vänja sig vid att en del hyror är satta i det nya systemet. Det kan bädda för att det blir politiskt möjligt att genomföra samma system även i befintligt bestånd. Den nya situationen kan också långsiktigt komma att påverka hyresförhandlingssystemet.

Det troliga scenariot är att vi kommer att få en ökad skillnad i hyresbeståndet.

Utredarens förslag innebär att vi successivt inför mer av marknadshyror i vårt hyresbestånd på ett sätt som våra nordiska grannländer gjort. Betänk då att vi förr eller senare måste göra som andra länder, dvs i takt med att fler och fler hyresrätter omfattas av marknadshyror så måste en social bostadssektor utvecklas. Vi har det delvis genom de kommunala sociala kontrakt som socialtjänsterna använder sig av. Uppskattningsvis rör det sig om ca 25 000 lägenheter. På något sätt måste denna sektor byggas ut för att möta ett växande behov.

Om samhällsekonomin vinner på en bättre fungerande bostadsmarknad så kommer de offentligfinansiella kostnaderna öka för att ta hand om dem som faller utanför.

Nästa stora fråga är vilka politiska konsekvenser de frias nyproduktionshyrorna får.

Vad händer om V begär misstroendeomröstning? Först måste de ha 35 ledamöter bakom sig, dvs det krävs att ytterligare något parti levererar de åtta återstående namnen. SD har sagt sig vilja göra det, men deras namnunderskrifter vill inte V ta i med tång. Om M eller KD ställer upp så kan statsministern fällas om en majoritet röstar för det. Därmed måste statsministern gå till talmannen och begära att bli entledigad. Sedan börjar samma turer som hösten 2018. Problemet är nu att C och L måste backa från kravet om fria nyproduktionshyror för att V ska släppa fram Löfven igen. Eller så måste V krypa till korset. I båda dessa scenarier har vinsten för M och KD att medverka till en misstroendeförklaring varit till intet värd, förutom att ge Stefan Löfven en näsknäpp.

Vad händer om V begär misstroendeomröstning?

Alternativt byter L, vilket är troligt, och C, vilket är mycket mindre troligt, sida och släpper fram Kristersson. Den nya borgerliga regeringen, driver igenom fria nyproduktionshyror och V står där med skägget i brevlådan.

Den tredje varianten, som kan bli aktuell om talmannen inte lyckas få ihop någon regering, är att vi får nyval mindre än ett år innan nästa val. Hur många tycker det är roligt? Möjligen V som kan driva kampen mot marknadshyror som valfråga och därmed stjäla röster från S. Allt tyder dock på att den nyvalda riksdagen kommer att ha ungefär samma parlamentariska förutsättningar som den nuvarande, varför vi troligen är tillbaka till ruta ett. C måste svälja förtreten och samarbeta på något sätt med V eller med SD.

Slutsatsen är att hotet om att fälla regeringen om de gick fram med förslaget om fria nyproduktionshyror låter tufft och kaxigt när det sägs. Men är knepig att förverkliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.