Marknadshyra i nyproduktion – är det rätt fråga?

 

DEBATT | Fri hyressättning i nyproduktion kommer på sikt att leda till högre hyror i hela beståndet, men är det verkligen rätt fråga? Det anser inte Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi som efterlyser en debatt om ökade möjligheter att äga sitt boende.

Marknadshyra för bostäder har sedan 1950-talet varit ett debattämne för akademiker och aktörer i branschen. Nu ser vi en topp i debattintensiteten och det knyts direkt till de utredningar som kopplas till ”januariöverenskommelsen” om marknadshyra i nyproduktion.

Min uppfattning är att hyresnivåerna i nyproduktion med individuell och fri hyressättning inte nämnvärt kommer att skilja sig från hyror satta med nuvarande regelverk. Det är däremot uppenbart att en fri hyressättning i nyproduktion på sikt leder till högre hyror i beståndet.

Men är det rätt svar på fel fråga!?

I Sverige har vi allt sedan efterkrigstiden och den sociala bostadspolitikens genombrott kommit att förknippa ”hyresrätt med vänster och äganderätt med höger”. Det finns en tydlig politisering av upplåtelseformerna där utfallet på bostadsmarknaden i social och ekonomisk mening är katastrofal för boende i hyresrätt jämfört med boende i äganderätt.

Vi har fått ett socialt och ekonomiskt tudelat Sverige. De mindre bemedlade är i stor utsträckning hänvisade till dyra hyresrätter utan andel i samhällets tillväxt.

1970- och 1980-talens inflationsekonomi mångfaldigade det egna kapitalet i det egna boendet. Sandelin och Södersten (1978) skrev boken ”Betalt för att bo” som illustrerade hur kapitalvinster uppstod i det ägda boendet och hur boende i hyresrätt med pengar på banken var stora förlorare. Den i särklass största förmögenhetsöverföringen har dock skett sedan mitten av 1990-talet fram till år 2021. Villapriserna har i genomsnitt för Sverige ökat med i storleksordningen 600 procent. Vi har fått ett socialt och ekonomiskt tudelat Sverige. De mindre bemedlade är i stor utsträckning hänvisade till dyra hyresrätter utan andel i samhällets tillväxt.

Om vi anser att boendet har en fundamental social och ekonomisk roll i ett väl fungerande samhälle, då bör den sociala bostadspolitiken fokusera på att hushållen ska etablera sig på ägarmarknaden. Vi kan lära av Norge och flytta debatten till hela bostadsmarknadens funktion. Hushållen brukar vid frågor om hur de vill bo sätta ett tryggt ägt boende i första hand. Den övergripande och prioriterade frågan är hur vi åstadkommer detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.