Hur skapar vi utrymme för företagens behov i en kaotisk samtid?

 

KRÖNIKA | Dagens politiska arena är stökig. Tonläget är högt. Man pratar inte sakpolitik utan ägnar sig mest åt att misskreditera andra. Blockpolitiken är ett minne blott och gränsöverskridande överenskommelser är därför oförutsebara och osäkra. Därför behövs vår röst, skriver Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Hur kan man som företagare göra sin röst hörd hos politikerna? För att bygg- och anläggningsbranschen ska kunna verka och växa krävs goda juridiska och ekonomiska förutsättningar. Våra företag mår aldrig bättre än den näringspolitiska myllan tillåter. Och denna mylla ligger i politikernas händer, kommunalt och på riksplanet. Därför är näringspolitiskt påverkansarbete nödvändigt: Det handlar om att kratta manegen för branschen, så att företagen kan göra affärer, växa och – ja – tjäna pengar. Men då behöver vi skapa förståelse för våra behov hos de politiker som har makten över våra villkor.

Det finns en transcenderingsproblematik mellan politiken och näringslivet. Politiker drivs av en vilja att göra gott, att använda sin makt till att förändra samhället i den riktning man tror är bäst, enligt den egna ideologiska övertygelsen. Sedan finns det stora skillnader i vad man vill uppnå och på vilket sätt. Ingen vill illa, men alla har olika syn på samhällsbygget, och i förlängningen på företagens roll och möjligheter. Min mening är inte att recensera den ena eller den andra politiska inriktningen, utan snarare att hjälpligt förklara den politiska arenan. Hur skapar vi utrymme för företagens villkor och behov i en kaotisk samtid?

Konsensus vinner inga val.

Den som vill påverka politiker har ett antal utmaningar. Den främsta är att politik till sin natur är konfliktsökande. Det är genom att mäta sig med andra som politiker definierar sig själva och vad de står för: Att söka frågor där man kan visa att man vill annat och bättre än motståndaren är centralt. Konsensus vinner inga val. För företagaren är tvärtom konflikt inget positivt. I vår bransch vill vi hellre se breda, blocköverskridande överenskommelser för att skapa förutsebara regler som håller över tid.

En annan utmaning är att politiker ofta söker lösningar som kan ge snabba resultat. En alltför lång ”time2market” gagnar inte en politiker. Det skapar svårigheter i vår sektor, där det ofta går mycket lång tid från idé till avslut. En investering i ett större infrastrukturprojekt till exempel kan sjösättas idag, men inte räknas hem vare sig ekonomiskt eller opinionsmässigt på decennier. Den kanske allra största utmaningen är därför politikernas beroende av sin väljarbas. Det är väljarna som ger politikerna makten och den som söker mandat kommer också att vilja tala om de frågor som är viktigast för väljarna.

Just nu är de frågor som driver företagande långt från de frågor som är högst på väljarnas agenda. Jobben, ekonomin och villkoren för företagare rankas längst ner, medan sjukvård och frågor om lag och ordning, samt migration ligger högst. Är läget då hopplöst? Inte alls. Våra frågor är högintressanta för den politiker som värnar om en hög sysselsättning, människors välmående och ett långsiktigt hållbart samhällsbygge.

Våra frågor är högintressanta för den politiker som värnar om en hög sysselsättning, människors välmående och ett långsiktigt hållbart samhällsbygge.

Dagens politiska arena är stökig. Tonläget är högt. Man pratar inte sakpolitik utan ägnar sig mest åt att misskreditera andra. Polariseringen är djupare än vanligt. Blockpolitiken är ett minne blott och gränsöverskridande överenskommelser är därför oförutsebara och osäkra. Det finns inga riktigt tydliga regeringsalternativ. Resultatet på valdagen kommer sannolikt inte heller att ge ett klart utslag, utan förhandlingar och kompromisser är att vänta.

En bransch- och medlemsorganisation ska inte ut och kampanja, eller vinna valet åt någon, men vi har en viktig roll att spela genom vårt sedvanliga näringspolitiska påverkansarbete. Genom att i god tid tala om reformförslag som skapar arbetstillfällen och rustar Sverige med bostäder, anläggningar och infrastruktur, kan vi stötta näringslivsvänliga krafter inom de politiska partierna. Vårt jobb är inte att bidra till konflikter, utan att finna gemensamma nämnare där politikerna kan mötas: Ett reformpaket som kan kickstarta Sverige efter pandemin. Våra reformförslag bidrar till en starkare ekonomi som kan finansiera den för väjarna så viktiga välfärden. Våra företag skapar det välstånd som politikerna vill fördela.

Byggföretagen har en stabil, väl förankrad näringspolitisk plattform, som syftar till en hög och jämn byggtakt i en attraktiv, sund och säker byggbransch. Den ska vi lyfta i kommande valrörelse. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Jag skulle gärna vilja höra mina läsares tankar och erfarenheter kring den svenska näringspolitiska myllan. Vilka frågor tycker ni som arbetar i bygg- och anläggningssektorn är de viktigaste? Gör era röster hörda: tanja.rasmusson@byggforetagen.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.