Ingen ska behöva tacka nej till studier eller jobb

 

DEBATT | Det är hög tid att politikerna på riktigt tar tag i bostadsbristen i Sverige. Ingen ska behöva tacka nej till studier eller jobb. Inför fri hyressättning, avskaffa skadliga byggregler och gör det lättare att köpa sin första bostad, skriver Matilda Ekeblad, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. 

Tänk att du blir antagen till din drömutbildning eller bli erbjuden jobbet som du så länge kämpat för. Glädjen är total tills oron över vart du ska bo dränker den lycka som du bara för någon minut sedan kände. Att få ett förstahandskontrakt till en hyresrätt är svårt i universitetsstäder och i storstäder. Att köpa en bostad finns inte på kartan, varken din egen eller familjens plånbok är tillräckligt tjock. Din enda möjlighet till ett boende är genom andrahandsmarknaden där hyrorna är så pass höga att du kanske inte har råd att flytta. I värsta fall kan du vara tvungen att tacka nej till drömutbildningen eller jobbet som du blivit erbjuden, till följd av den svenska bostadsmarknadens brister.

Detta scenario kanske låter dystopiskt och jag önskar att så var fallet, men tyvärr inte. Sverige har under flera år haft bostadsbrist. Trots det gör regeringen föga för att faktiskt lösa problemet. Allt för många behöver idag tacka nej till att studera eller jobba på annan ort enbart för att den rödgröna regeringen är inkapabel att föra en effektiv bostadspolitik. Det är ovärdigt ett land som Sverige.

Sverige har under flera år haft bostadsbrist. Trots det gör regeringen föga för att faktiskt lösa problemet.

Istället slår sig regeringen på bröstet och talar om investeringsstödet som enligt dem själva är “den största bostadspolitiska satsningen på 20 år”. Syftet med stödet var att underlätta för fler personer att komma in på bostadsmarknaden och bygga fler bostäder där det rådet bostadsbrist. En satsning som fått stor kritik av Byggföretagen eftersom stödet inte varit utformat så att det uppnår syftet.

Under år 2020 uppgav 212 av 290 kommuner att de hade bostadsbrist enligt Boverket.
Att Sverige har en bostadsbrist beror på ett flertal faktorer, exempelvis strandskyddet, skatteregler och hyresregleringar. Mer behöver göras, MUF vill därför: 

  • Fri hyressättning. Vi behöver införa marknadshyror och fasa ut hyresregleringarna. Hyresregleringarna bidrar till långa bostadsköer och gör det olönsamt att hyra ut då hyrorna hålls på en lägre nivå än vad som hade varit möjligt om marknaden fick styra priset. Istället skapas det tydliga inlåsningseffekter, där regleringarna gynnar de som har kontakter och kötid, medan de andra – ofta unga personer – istället hänvisas till andrahandsmarknaden. Istället bör fri hyressättning på förstahandsmarknaden råda. Detta skulle motverka inlåsningseffekterna, öka rörligheten på bostadsmarknaden och göra det möjligt för unga personer att hitta sitt första boende.
  • Bort med skadliga byggregler. Vi behöver minska regelkrånglet så att fler bostäder kan byggas fortare. MUF vill därför minska antalet byggregler genom att avskaffa bullerregler, skatteregler och strandskyddet. Vi behöver också se över flertalet av de byggnormer som finns för att på så sätt göra det enklare att bygga mindre och billigare mycket snabbare.
  • Göra det enklare att köpa bostad. Det måste bli enklare för unga att köpa sin första bostad och flytta hemifrån. Vi föreslår därför att man borde utreda hyrköp. Hyrköp skulle kunna leda till att fler får råd att köpa sin egen bostad, även om till en början inte har tillräckligt med kapital. Genom att en del av hyran går till en insats och att man sedan får möjlighet att köpa loss bostaden till ett förutbestämt pris.

Det är hög tid att politikerna på riktigt tar tag i bostadsbristen i Sverige. Ingen ska behöva tacka nej till studier eller jobb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.