En klimataffär till rimlig kostnad?

 

KRÖNIKA | Att få ihop kalkylerna i nyproduktionsprojekt och lyckas landa i hyror som så många som möjligt har råd med är en utmaning. Därför måste vi lyckas lösa klimatutmaningen på kostnadseffektiva sätt. Och det är möjligt, skriver Marie Thelander Dellhag, vd MKB Fastighets AB.

Finns affären i klimatneutralt byggande? Frågan ställdes inför ett seminarium där jag nyligen medverkade. På den frågan finns det två svar. För det första kan vi konstatera att det på lång sikt inte kommer finnas några affärer alls om vi inte tar tag i byggandets klimatpåverkan. Fastighetsbranschen står för omkring 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och en stor del av detta kommer från byggandet. För det andra är det lika viktigt att konstatera är att vi måste ha koll på kostnaderna och bli klimatneutrala på affärsmässiga principer – om det ska hålla i längden. Efter att ha jobbat några år med den här utmaningen kan vi konstatera att det är möjligt, om än utmanande.

Genom offensiva satsningar på att minska energianvändningen och att växla över till förnybara energikällor har vi på MKB under 2020 lyckats få ner vår direkta klimatpåverkan per lägenhet med 98 procent jämfört med 2015, vilket vi är väldigt stolta över. Men för några år sedan identifierade vi utmaningen med utsläppen i byggandet. I takt med att vi ökade vår egen nyproduktion blev de allt större utsläppen en tydlig utmaning för oss.

För några år sedan identifierade vi utmaningen med utsläppen i byggandet.

I arbetet för ett klimatneutralt byggande är kostnadsaspekten en viktig utmaning som identifierats av många aktörer. Förra veckan anordnade Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest ett seminarium om just klimatkrav i byggprocessen – till rimlig kostnad. Seminariet tog avstamp i ett arbete där flera allmännyttiga bolag och byggbolag medverkat för att ta fram en vägledning för klimatkrav i byggprojekt och klimatkriterier för gröna lån. Seminariets, tillika arbetets titel avslöjar hur avgörande kostnadsaspekten är. Samtidigt som det är viktigt att tydligt ta sig an den tuffa utmaningen – vi har som mål att vi ska halvera klimatpåverkan i byggprocessen till 2025 och vara klimatneutrala 2030 – är det lika viktigt att prata om de andra parametrarna vi måste förhålla oss till.

Varje kostnadspåslag leder till högre hyror eller bostadskostnader. I en tid då det finns ett tydligt glapp mellan antalet hushåll som behöver en bostad och antalet som har råd med en ny bostad är det verkligen en aspekt att ta på allvar. Att få ihop kalkylerna i nyproduktionsprojekt och lyckas landa i hyror som så många som möjligt har råd med är en utmaning. Därför måste vi lyckas lösa klimatutmaningen på kostnadseffektiva sätt. Och det är möjligt.

Varje kostnadspåslag leder till högre hyror eller bostadskostnader.

För det första behöver vi få goda upphandlingsförutsättningar. Det får vi när vi standardiserar och när vi som beställare lär oss mer om hur vi ska ställa krav, samtidigt som leverantörer blir skickligare på att leverera resultat. I takt med att kunskapen ökar blir också konkurrensen högre och kostnaderna lägre. På så sätt skapas möjligheter för hela branschen att ställa om.

Men det finns också möjligheter att hitta lösningar där både kostnader och klimatpåverkan minskar. När vi gjorde vår första byggnation i trä efterfrågade vi inte just det materialvalet – men de lägsta anbuden var just hus med trästomme. En ekonomisk och miljömässig vinst alltså. Att optimera betongkvaliteter och konstruktioner sparar också både kostnader och minskar klimatpåverkan. I flera fall har vi sett att det har varit en möjlig väg att gå. En annan åtgärd är att hitta andra lösningar för p-platser och bygga färre garage. Där har vi ofta påtagliga kostnadsbesparingar att göra.

Vi behöver göra en stor förflyttning i hur vi arbetar och vi behöver börja där vi står. Hos oss på MKB har vi sagt att vi ska göra något i samtliga projekt, snarare än allt i några enstaka. Så tror vi att vi får med oss hela massan. Genom samverkan i hela branschen tror vi den nödvändiga resan är möjlig att genomföra. Samtidigt måste vi ha med oss alla aspekter: Vi ska och kan minska klimatpåverkan i byggandet till en rimlig kostnad för kommande generationers skull.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.