Ett tryggt samhälle börjar med bostaden

 

KRÖNIKA | Inför fri hyressättning på nyproduktionen av hyresrätter, se till att det blir balans emellan parterna som förhandlar hyrorna årsvis och ta gemensamma krafttag mot det sociala utanförskap som nu växer fram med ökad trångboddhet och bostadslöshet. Det är tre medskick till politiken från Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden.

Ett av de viktigaste uppdragen svensk politik har är att säkerställa en fungerande bostadsmarknad. Utan en trygg bostad för alla är det svårt att bygga ett tryggt samhälle. Därför är det angeläget att bostadspolitiken fortsätter reformeras och underlättar för fler att komma in på bostadsmarknaden både till det hyrda och det ägda boendet. Men det handlar inte bara om att komma in på bostadsmarknaden. Det handlar också om att man ska kunna bo i rätt typ av boende vid de olika behoven man har beroende på livssituationen.

Trångboddheten är ett reellt och stort problem som drabbar alltför många. I praktiken blir det svårt för barnen att klara sin skolgång och hemmets trygghet riskeras att bytas ut mot utanförskap och utsatthet. Vi ser även i ökad omfattning att par som vill skiljas tvingas att fortsätta bo ihop. Vi ser hur ungdomar hamnar i svåra situationer där det kan vara svårt att flytta hemifrån och när man väl gör det så blir det med för dyra boendekostnader som skapar svårigheter att kanske bilda familj. Problemen och utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden blir allt större och i takt med det ökar behovet av att få politiken att agera.

Långsiktigheten är helt avgörande för att det ska investeras i bostäder och extra viktigt är förutsägbarheten för hyresrätter.

Politiken kan skapa bra och stabila långsiktiga förutsättningar för bostadssektorn. Långsiktigheten är helt avgörande för att det ska investeras i bostäder och extra viktigt är förutsägbarheten för hyresrätter. Den svenska bostadsmarknaden har sina utmaningar men det finns ett investeringsvilligt kapital som vill in i svenska bostäder. Det är kapital som kan användas både för att rusta upp befintliga bostadsområden men också för att finansiera den välbehövliga nyproduktionen. Konkurrensen om kapitalet är dock hård och ofta genomförs en jämförelse emellan flera länder innan investeringsbeslut tas. Det vore olyckligt om den svenska bostadsmarknaden gick minste om värdefulla investeringar bara för att det saknas långsiktiga förutsättningar för produktion och förvaltning av bostäder.

Idag finns en rad kända problem som försämrar möjligheterna för hyresrättsmarknaden. De behöver åtgärdas. Där kan den nuvarande regeringen ändå göra skillnad genom att ta ansvar för att de reformer som finns med i januariavtalet genomförs. Dessa kommer inte lösa alla de problem som bostadsmarknaden har. Men det är en bra start. Det var dessvärre alltför länge sedan politiken genomförde större bostadsreformer. Ett sätt att ändå påbörja dessa viktiga reformer är faktiskt att genomföra de utredningar som är igångsatta. Det handlar om effektivare hyresförhandlingar och fri hyressättning för nyproduktionen för att nämna ett par exempel. Dessa skulle faktiskt förbättra förutsättningarna rejält.

Det var dessvärre alltför länge sedan politiken genomförde större bostadsreformer.

Så, ett medskick till politiken i all enkelhet och vänlighet. Ta nu tag i de största problemen som bostadssektorn har. En enkel prioriteringsordning är:

  1. Se till att det blir fri hyressättning på nyproduktionen av hyresrätter. Det skulle säkerställa de långsiktiga förutsättningarna och därmed lägga grunden för att fler hyresrätter byggs både på kort och lång sikt.
  2. Se till att det blir balans emellan parterna som förhandlar hyrorna årsvis. De årliga hyresförhandlingarna fungerar allt sämre. Ett sätt att få dessa att fungera bättre är att införa obligatorisk tvistelösning.
  3. Ta gemensamma krafttag mot det sociala utanförskap som nu växer fram med ökad trångboddhet och bostadslöshet. Här behöver politiken och fastighetsbranschen agera tillsammans.

Att bygga ett tryggt samhälle börjar med bostaden. Jag hoppas att fler inom politiken kommer till insikt om det och att modet finns att skyndsamt påbörja reformeringen av bostadssektorn. För med reformer så kommer tillgången av goda bostäder att öka och i takt med det ett tryggare och mer hållbart samhälle växa fram.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.