Underlätta ombyggnationer av butiker till bostäder

 

DEBATT | Allt fler lokaler står nu tomma och kan inte användas. Trots att det råder skriande bostadsbrist så är det idag väldigt svårt att omvandla en affärslokal till en bostad. Regelverket måste förändras så att byggnadsbeståndet kan utnyttjas effektivitet. Det skriver Samuel Jonsson, 2:e vice förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet och Lucas Ljungberg, riksordförande Moderata studenter.

Till följd av coronapandemin gapar nu många affärslokaler och kontor tomma. De flesta lokalerna står tomma för att många jobbar hemifrån, men många för att företaget har gått i konkurs. Samtidigt råder en enorm bostadsbrist och många tvingas ofrivilligt bo trångt. Trots det är det svårt, om inte omöjligt för en fastighetsägare att kunna omvandla fastigheten från ett kontor till en bostad eftersom regelverket idag är alltför krångligt. Dels handlar det om att regelverket är svårtillämpat och otydligt, dels att det ställer höga krav. Lokaler som aldrig var tänkta att vara bostäder från början är konstruerade på ett visst sätt och blir därför svåra att bygga om helt. Trots det ställs höga krav på tillgänglighet och energiförbrukning som helt förhindrar ombyggnation till bostäder som behövs.

Även om många företag kommer att återhämta sig efter att coronapandemin är över, så kommer en stor del av butiksdöden att vara ett faktum. Det innebär att många av de lokaler som finns runtom i städer, inte kommer att efterfrågas på samma sätt som tidigare. Fastighetsägare kommer att vilja utnyttja lokalerna på ett effektivt sätt som till exempel att omvandla lokalen till bostäder, förutsatt att det finns ekonomiska skäl till det. Dessvärre är det idag alldeles för krångligt och för dyrt att göra det.

Distansundervisningen, precis som pandemin, varar inte för evigt.

Vi kan även konstatera att fler unga än någonsin under detta år har sökt in till en högre utbildning. I vanliga fall hade detta ytterligare synliggjort den enorma bostadsbrist som råder i flera av Sveriges studentstäder men distansundervisning har antagligen gjort att många valt att inte flytta till sin studieort. Distansundervisningen, precis som pandemin, varar dock inte för evigt. I takt med att vaccinationerna fortlöper kommer mer och mer av samhället att öppna upp, vilket kommer leda till att många av dessa distansstudenter kommer behöva hitta boende på sin studieort.

Det krävs därför nu reformer för att underlätta ombyggnationer till bostäder. Idag finns det redan undantag från regelverket för bostäder upp till 35 kvm på vindar, men fler bostäder borde kunna omfattas av samma undantag. Det handlar inte om att skapa undermåliga bostäder, utan enbart att göra ett undantag för att just möjliggöra ett effektivt utnyttjade byggnadsbeståndet. En lokal som byggts som ett kontor eller en affärslokal kommer med all sannolikhet nästan aldrig uppnå samma standard som en lokal som byggdes från grunden som bostad. Genom att lätta på kraven för bland annat tillgänglighet och energieffektivitet kan fler få möjligheten till en bostad – istället för att lokalerna ska gapa tomma.

Genom att lätta på kraven för bland annat tillgänglighet och energieffektivitet kan fler få möjligheten till en bostad.

Energieffektivitetskraven motiveras av miljöhänsyn, men alternativet är att lokalerna ska stå tomma – vilket torde vara ännu större slöseri ur miljöhänsyn. Även tillgänglighet måste i detta fall göras avkall på, då det handlar om ett fåtal lokaler som inte kan göras om hur som helst eftersom de aldrig var byggda för att bebos.

Om inte fastighetsägare får möjlighet att omvandla lokaler till bostäder på ett ekonomiskt lönsamt sätt, riskerar de i sin tur att gå i konkurs eftersom ingen längre efterfrågar deras lokaler, vilket i sin tur kan få förödande kedjeeffekter. Att göra det lättare att omvandla handlar därför om mer än att bara skapa fler bostäder. Det handlar dessutom om att skapa viktiga alternativ för företagare och fastighetsägare som annars riskerar att få sin verksamhet att gå under helt i onödan – bara för att byråkratin om tillgänglighet och energieffektivitet var viktigare.

Sverige har under coronapandemin förlorat flera välfungerande företag och behöver definitivt inte förlora fler på grund av en byråkrati som gör mer onytta än nytta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.