Bostadsmarknaden behöver bli friare och öppen för fler

 

DEBATT | Vi delar Sveriges Allmännyttas syn på att det behövs mer för att förbättra den allmänna bostadspolitiken, men vi menar även att det krävs särskilda lösningar för att få till ordentliga förbättringar för de som har minst frihet på bostadsmarknaden idag, skriver Robert Hannah (L), bostadspolitisk talesperson i en replik till Åsa Johansson, Sveriges Allmännytta den 16 oktober 2020.

Bostadsmarknaden behöver bli friare och öppen för fler. Fler bostäder behöver byggas, men det räcker inte. Vi behöver också behovsbostäder och alternativ till raka köer i förmedlingen av hyresrätter om de som idag har minst frihet att hitta en bostad, ska få en riktig chans att få tag på en bostad och om vi ska bekämpa den extrema boendesegregationen i Sverige.

Den 16 oktober skrev Åsa Johansson, ordförande för Sveriges Allmännytta, en debattartikel som dels lyfte några förslag om förbättringar av den generella bostadspolitiken, och som dels väckte invändningar mot vårt förslag om behovsbostäder. Vi delar synen att det behöver göras mycket för att förbättra den allmänna bostadspolitiken, men det krävs också särskilda lösningar för att få till ordentliga förbättringar för de som idag har minst frihet på bostadsmarknaden.

Vi delar många av de förslag som Johansson lyfter: ett större utbud av bostäder, bättre ekonomi hos hushållen, möjligheter att bygga och planera mer effektivt och billigare, samt att resurssvaga hushåll behöver särskilt stöd, är alla viktiga delar av att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

Låsta positioner i många nyckelfrågor gör att rådande läge tillåts fortgå.

Problemet är att alla partier strävar efter ovannämnda mål, men att låsta positioner i många nyckelfrågor gör att rådande läge tillåts fortgå utan större effektfulla reformer. Vi i Liberalerna är exempelvis övertygade om att friare byggregler, enklare byggaktörsdrivna planprocesser och firare hyressystem skulle öka utbudet av bostäder – medan andra partier har helt andra, ibland motsatta, lösningar.

Vi behöver hitta fler frågor där vi kan enas över blockgränserna om vi ska få till ordentliga och bestående förbättringar av människors frihet på bostadsmarknaden.

Dem som inte lyckats få ett förstahandskontrakt till en hyresrätt är de som har lägst socialt och ekonomiskt kapital – medan den som har kontakter och hög inkomst relativt enkelt kan få tillgång till en attraktiv hyresrätt. Vi vill vända på den här logiken och se till att den som är i störst behov också har en reell möjlighet att få tag på en rimlig bostad. Därför vill vi dels ha behovsbostäder som gör det möjligt att få en hyresrätt utefter behov (utan kötid), dels öppna upp möjligheterna att förmedla hyresrätter på fler sätt än raka köer.

Johansson beskriver att allmännyttans uppgift är att vara till för just alla och att behovsbostäder i vanliga hyreshus kan sänka statusen på hyresrätten om det blir vanligare med låginkomsttagare i hyreshusen. Även om vi förstår den problematiken – och därför är noggranna med att det behövs insprängda lägenheter och inte särskilda hus för behovsbostäder – så är det alltid bättre än att de med lägst eller ingen inkomst tvingas bo i samma utsatta områden. Vi öppnar också upp för behovsbostäder i fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar och i äganderätter.

Barn i utsatta områden upplever att de är exkluderade från stora delar av samhället.

Detta är exempelvis tydligt i Barnombudsmannens rapport: barn som växer upp i utsatta områden (2018). Barn i utsatta områden upplever att de är exkluderade från stora delar av samhället, tror inte att de kan förverkliga sina framtidsplaner och att samhället målar upp en negativ bild av dem som bor i utsatta områden.

Det är tunga tankar för barn att tänka. Var tredje barn i årskurs 8 tror att det blir svårt att hitta ett jobb. Ska vi skapa framtidshopp för dessa barn måste vi se till att alla områden är trygga områden och att födelseort inte ska kunna avgöra chansen att få ett förstahandskontrakt eller vilken boendeform man väljer att bo i. Att bo i en lägenhet som några i trapphuset kanske känner till är en behovsbostad kan för vissa också kännas påfrestande, men det är ett bra mycket bättre alternativ än att tvingas bo trångt i ett generationsboende i ett utsatt område.

Allmännyttan tar ett stort ansvar och måste fortsatt ta ett stort ansvar. Särskilt i våra utsatta områden är allmännyttan en dominerande kraft som kan skapa stor förändring till det bättre. Vi ser fram emot en fortsatt dialog om dessa viktiga frågor.

Tillsammans kan vi se till att det inte finns några utsatta områden till 2030. Om vi vågar agera snabbt, modigt och handlingskraftigt tillsammans kan vi se till att inga barn ska känna att de saknar framtidsutsikter på grund av var de växer upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.