”VA-krav hindrar ny bebyggelse i glesbygd”

Kraven på kommunerna att ordna kommunalt vatten och avlopp är för höga i dag. Lagen bör ändras för att underlätta mer villabebyggelse i kranskommuner utanför storstäderna, skriver tre SD-politiker i en debattartikel i SvD.

Läs mer …

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Som vanligt bygger SD:s politik och argumentation på allmänt tyckande och man målar upp en bild av samtiden som verkligen inte är sann i ren Trumpanda. Det finns inga bostadsgårdar som idag planeras utan grönska och om det är brist på det eller om gårdarna saknar ljus är det ju knappast social ingenjörskonst som ligger bakom (ett begrepp som dessutom hör till en annan tid) utan beror på exploatören vilja till hög exploateringsgrad och att kapa kostnader.
    Ja debattörena har visserligen läst på om LAV lagen om allmänna vattentjänster men de har fel i hur den fungerar. Kommunen måste inte bygga ut direkt om någon fastghetsägare begär det utan kommunen ska kunna hänvisa till sin VA plan. Behov av VA utgår från faktorer som hur enskilda avlopp påverkar omgivande vatten och vattendrag. Och till sist, och vad dabattörerna främst missar är vattenfrågan. Finns inte vatten och finns inte förutsättningarna att förse flera hushåll med vatten, kan ju inte kommunen planera för permanentboende. Vet inte om SD helt missat klimatförändringarna med flera extremt torra somrar med sinande brunnar och bevattningsförbud som följd.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.