Öppna data och digitala myndighetsprocesser saknades i budgeten

 

DEBATT | Vi välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget, men tyvärr saknas långsiktig strategi och planering för öppna data och helt digitala processer som rör markanvändning och transaktioner på fastighetsmarknaden, skriver Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Samhällsbyggnadssektorns och areella näringars utmaningar är stora. För att hantera coronakrisen och samtidigt nå produktions- och hållbarhetsmål, krävs kraftfullare satsningar på digitalisering 2021–2024 och långsiktigare planer för öppna data de närmaste fem åren.

Geoforum Sverige välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget, bland annat investeringar i förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Men tyvärr saknas långsiktig strategi och planering för öppna data och helt digitala processer som rör markanvändning och transaktioner på fastighetsmarknaden vilket skapar osäkra villkor att kunna ställa om.

Tyvärr saknas långsiktig strategi och planering för öppna data och helt digitala processer.

För att genomföra den nyligen antagna Geodatastrategin 2021–2025, för fem viktiga samhällssektorer; areella näringar, informations- och kommunikationstekniksektorn, finans- och försäkringsbranschen, samhällsbyggnad samt offentlig sektor, krävs kraftfulla satsningar på forskning och utveckling och utbildning samt att hinder i lagstiftningen undanröjs.

Aktörer inom samhällsbyggnadssektorn har stora utmaningar med att klara sig igenom coronakrisen samtidigt som de ska uppnå hållbarhetsmål, målen för nyproduktion av bostäder och infrastruktur och alla målen i Agenda 2030. Därför hade vi i budgeten velat se kraftfullare och mer långsiktiga investeringar i öppna data, digitala samhällsbyggnadsprocesser och AI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.