Oron för den egna ekonomin är stor även hos hyresgäster

 

DEBATT | Regeringen har gjort en förstärkning av bostadsbidraget för barnfamiljer i samband med pandemin, men 7 av 10 hyresgäster känner en ökad oro över deras privatekonomi och många tror att den kommer att förvärras de närmsta sex månaderna. Det måste vi ha en plan för, skriver Shoka Åhrman, ekonom och författare.

Beskedet om Sveriges BNP indikerar en långsam ekonomisk återhämtning och vi står inför en höst med stor osäkerhet i den svenska och globala ekonomin. De obesvarade frågorna är många; till exempel hur snabb blir återhämtningstakten och kommer det en andra våg av pandemin? Stimulanspaketen och de politiska åtgärderna kommer få bekänna färg och vi är medvetna om att den optimism vi sett på börsen inte nödvändigtvis är en reflektion av den reala ekonomin.

Osäkerheten kvarstår alltjämt och allt fler individer riskerar få en ökad osäkerhet kring sin privatekonomi. Det ser också ut som att vi kommer att få en höst med fortsatt hemmaarbete och med risk för att varsel blir uppsägningar och att hushållens disponibla inkomster därmed blir lägre.

Ett halvår efter pandemin börjar vi på riktig se effekterna av de människor som drabbats hårdast. Nämligen de som tidigare levt under små ekonomiska marginaler. Den gruppen människor som redan innan pandemin behövde tänka på hur de skulle klara av sina utgifter. Samma individer som är en ”siffra” i den historiska varsel- och arbetslöshetsstatistiken. De som nu har en inkomst mindre på grund av uppsägningar och väljer mellan vilken räkning de ska prioritera i högen av obetalda räkningar. De som får anpassa sig till en ännu mer ansträngd vardag än tidigare parallellt med rädslan för vräkning om hyran inte betalas i tid.

7 av 10 hyresgäster känner en ökad oro över deras privatekonomi.

Regeringen har gjort en förstärkning av bostadsbidraget för barnfamiljer i samband med pandemin, men en undersökning på uppdrag av Hyresgästföreningen visar fortsatt det faktum att 7 av 10 hyresgäster känner en ökad oro över deras privatekonomi. Vidare säger 5 av 10 hyresgäster att de har fått en lägre inkomst till följd av pandemin och är orolig över möjligheten att betala sin månadshyra.

Rätten att ha ett hem i den moderna värld vi lever i är någonting som de flesta av oss tar för givet. Samtidigt ser vi att allt fler även i Sverige riskerar bli av med det som är en grundläggande rättighet och trygghet. De som drabbas hårdast är de med egna företag, ensamstående föräldrar och de familjer som blir av med en eller till och med båda sina inkomster. Ingen ska behöva leva under pressen att bli vräkt på grund av en försenad eller obetald hyra i pandemins spår.

Makten ligger hos hyresvärden som har rätten att säga upp hyresgästen om hyran inte betalas en vecka efter förfallodagen. Även om det krävs att hyresgästen meddelas och en chans ges att få tillbaka rätten att bo kvar vid inbetalning av hyran inom tre veckor.

2 av 10 har fått en sämre ekonomisk situation.

Vi befinner oss i en extraordinär och historisk kris. En hälsokris som riskerar att bli en personlig kris för den enskilda individen om de blir av med sin grundtrygghet och hem. Även om det finns en oro hos de individer som äger sitt boende och de i sin tur har tagit en risk och har en boendekostnad som bland annat kan påverkas av ränteläget finns det fortsatt en större oro hos de som inte äger sitt boende.

Enlig en undersökning från kronofogden har 2 av 10 fått en sämre ekonomisk situation och man tror på en ökning av dessa under de kommande 6 månaderna. Till stor del har stöd- krispaketen varit riktade till företag, amorteringsfrihet för de som äger sitt boende och tillskottet i bostadsbidraget blir en lösning som är riktad till dem med absolut svagast ekonomi. Men tusentals människor riskerar att vräkas vilket inte bara är en personlig katastrof utan även en stor katastrof med tanke på dagens bostadsbrist och risken att allt fler hamnar utanför bostadsmarknaden. Det krävs en plan för att vi inte ska hamna där.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.