En ny grön våg behöver investeringar från staten

 

SOMMARKRÖNIKA | Ska vi få en ny grön våg räcker det inte med uppmuntrande ord om tanken på småskalighet. Ska sommarstugor bli permanenta hem och nya bostäder i glesbygd komma till, behövs ett vatten- och avloppssystem som klarar av och möjliggör utflyttningen, skriver Fredrik Olsson, grön debattör och konsult inom fastighets- och organisationsutveckling.

Coronavåren innehåller berättelser och nutids-spaningar om en ny Grön våg. Människor stannar kvar där de trivs och pendlingen till kontoret är inte längre lika självklar. Men ska vi få en ny grön våg räcker det inte med uppmuntrande ord om tanken på småskalighet. Ska sommarstugor bli permanenta hem och nya bostäder i glesbygd komma till, behövs ett vatten- och avloppssystem som klarar av och möjliggör utflyttningen. Varje satsad krona i utbyggnad av VA-systemet är en klimatanpassning, en miljöåtgärd och en investering i infrastruktur för 100 år framåt och kan staten stötta det kommunala VA-kollektivet finns bara vinnare.

Lösningen med ett kommunalt VA-kollektiv och en VA-taxa bortom skatten är ett fantastiskt men idag misshandlat system. Varje år flaggar Svenskt vatten för att VA-taxorna är för låga och att kommunernas planerade VA-investeringar ligger långt under behoven, att upprustningen av enskilda avlopp och tillsynen av desamma inte klaras av. Att ett land som Sverige med så mycket vatten och så låga kostnader för vårt dricksvatten inte lyckas bättre med att freda vårt viktigaste livsmedel är ett misslyckande, även om vi ska vara rädda om systemet med ett VA-kollektiv. Att fördela kostnader solidariskt för infrastruktur är alltid bra och att det görs via det offentliga som inte tjänar pengar på kortsiktighet är en bra lösning. Det som saknas är kommunala resurser att hinna med den upprustning och den tillsyn som vårt dricksvatten behöver. Svenskt vatten har ett stående förslag om att staten borde kliva in med en statlig åtgärdsfond för att klara vårt vatten. Det borde alla partier kunna sluta upp bakom.

Kommunerna har idag ett stort och växande miljöproblem med enskilda avlopp och den tillsyn och de åtgärder som behövs hinns inte med.

En annan del av VA-investeringarna som torde passa staten särskilt bra är utbyggnad av VA-systemet i glesbygd. Kommunerna har idag ett stort och växande miljöproblem med enskilda avlopp och den tillsyn och de åtgärder som behövs hinns inte med. Det här är ett problem som förvärras när människor väljer att flytta ut till sommarstugorna permanent. Det är också med den här bakgrunden som eldsjälar som Johan Pensar “Drömboendet finns i Skärgårdar och Landsbygder” 16/6 på bostadspolitik.se upplever ett kommunalt motstånd för att utveckla glesbygden och tillföra nya hem. Om du kommer med ett förslag på en off grid-lösning för VA möts du mest troligt av mycket uppmuntran och heja-rop men det kommunala arbetet med att ge tillstånd för nya vattenlösningar blir lätt övermäktigt och varje ny vattenlösning väcker frågor om befintliga utmaningar med omkringliggande enskilda avlopp. Det är inte svårt att förstå att det här leder till en viss tröghet i det kommunala maskineriet.

Och precis som med all infrastruktur är det mindre lönsamt att förlänga VA-nätet ut i glesbygden än att förtäta där VA-nätet redan finns. En annan svår fråga som alltid blir aktuell när man bygger ut VA-kollektivet en bit bort, för nya bostäder likväl som för som befintliga är särtaxan. Särtaxan är en särdeles snårig del av VA-lagstiftningen som i sin helhet är öppen för många olika tolkningar men tanken är faktiskt väldigt sympatisk och rimlig. Det handlar om hur kostnaderna skall fördelas och hur mycket de enskilda hushållen skall betala själva för särskilt dyra VA-anslutningar (läs långt bort och i helt nya VA-områden). Jag har som politiker ansvarat för beslut om särtaxa och vet att man kan göra “rätt” på många olika sätt och att en central kompetens saknas. Den här snårigheten och bristen på översyn hur frågan behandlas på olika ställen är ytterligare en anledning till att utbyggnad av VA-nätet till glesbyggd borde ligga hos staten.

Utbyggnad av VA-nätet till glesbyggd borde ligga hos staten.

Skulle staten kliva in och förlänga de kommunala VA-näten skulle det vara en stor miljöåtgärd samtidigt som man klimatanpassar VA-nätet för att klara ökade regnmängder, höjda havsnivåer och minskat grundvatten. Investeringar i infrastruktur som inte är tydligt kommunalt lönsamma borde väl faktiskt ligga på staten? Ska glesbygden få utvecklas ordentligt via en ny grön våg kommer det att ske via eldsjälar som brinner och för att deras glöd ska tas tillvara bör staten kliva in och hjälpa till genom att lägga pengar på VA-nätet.

1 kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.