Ett svar på den obesvarade frågan

 

REPLIK | Hur länge kommer det att finnas billiga hyresrätter i Sverige, även om den reglerade hyresmarknaden består? Den frågan ställde Annika Miscevic i en ledare förra veckan och Ulf Johannisson, managementkonsult och stadsbyggnadsexpert har ett svar.

Bra artikel av Annika Miscevic som pekar ut två avgörande svårigheter med att skapa billiga bostäder med friare hyressättning: Marknadens tendens till hyreshöjningar och behovet av kostnadshöjande renoveringar.

Så länge som städerna har otydlig översiktlig planering och tolkar den generöst i förhållande till byggherrars förslag till byggande kommer marknaden av ekonomiska skäl att fortsätta att prioritera att bygga i områden med höga hyror och bostadsrättspriser. Men kommunerna kan med stöd i sitt planmonopol stimulera byggande i lågstatusområden.

Förorternas bostadsområden med hus i park kan bli lockande att bygga i med gratis bygglov för kompletteringsbyggande inom existerande tomträtt. Kommunerna måste då överge värnandet av hus i park-idén som hindrar social samvaro och föreskriva byggande på markparkeringar och i viss mån på ödsliga gräsmattor så att kringbyggda gårdar skapas där man både kan umgås och släppa ut barn. De nya husen ska till viss del byggas med lokaler i bottenvåningar för arbetsplatser och viss service, i en del fall med garage under jord.

Kommunerna måste då överge värnandet av hus i park-idén.

Då kommer områdenas status att höjas och hyrorna att stiga (från tämligen låga nivåer genom gratis bygglov) så att man får råd att renovera. Segregationen kommer att minska genom att en del människor som lyckas kommer att bo kvar och medelklass flytta in. Jag själv och elever har tagit fram översiktliga planeringsexempel på detta sätt att bygga.

Kommunerna kommer att tjäna mer på minskade sociala kostnader och ökade skatteintäkter än vad gratis bygglov kostar. Politiker som jag har presenterat den här modellen för tycker att det här är ju rätt. Men vad är problemet? Kortsiktighet: Exploateringskontoret ska få ihop aktuell årsbudget. Fastighetsägarna tar hellre snabba vinster än långsiktiga. Både kommuner och fastighetsägare är inkörda i en modell och ser risker med något nytt. Här kan bostadspolitik.se göra skillnad!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.