Marknadshyror skulle ha katastrofala konsekvenser för Stockholmsregionen

 

DEBATT | Vi har redan en situation med bostadsbrist och skyhöga nyproduktionshyror. Att ytterligare förvärra denna svåra situation ser vi inte som särskilt smart, hållbart eller gångbart. Det skriver Simon Safari, Per Björklind och Tamim Alameddine från Hyresgästföreningen region Stockholm, med anledning av regeringens utredning om fri hyressättning för nyproducerade bostäder.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda en modell för fri hyressättning för nyproducerade bostäder. Enligt regeringen är syftet med modellen att bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och en marknad som ska vara stabil och trygg. Det verkar som att regeringen och deras samarbetspartier C och L missat något väsentligt – fri hyressättning eller marknadshyra som det egentligen handlar om, innebär radikalt höjda hyror för alla som bor i hyresrätt. Det innebär också att hyresvärden ensidigt bestämmer hur mycket den enskilde hyresgästen ska betala i hyra, helt utan förhandling. Varför skulle detta vara tryggt och stabilt och hur kan detta anses vara ett välfungerande system?

Dagens hyressättningssystem utgår ifrån bruksvärdesprincipen. Det är ett system som ger hyresgästerna ett starkt konsumentskydd och fastighetsägare goda förutsättningar att äga, bygga och förvalta hyresfastigheter.

Det är således ett tryggt och välfungerade system som har till syfte att åstadkomma en bra balans mellan hyresmarknadens parter. Vi ställer därför oss frågande varför regeringen och samarbetspartierna vill försvaga och i längden försämra detta system. Vi kan inte heller förstå hur fri hyressättning som ger fastighetsägaren rätten att ensidigt få bestämma hyran ska kunna bidra till en fungerande hyresmarknad som ger hyresgäster trygghet och fler hyreslägenheter med rimligare hyror?

Vi har en bostadspolitik som inte tar hänsyn till hur behovet ser ut.

Redan idag ser vi i bland annat Stockholmsregionen hur höga hyrorna är i de nyproducerade bostäderna, så höga att det är svårt att få dessa uthyrda. Dessutom kom nyligen Region Stockholm med en ny studie som återigen visar att en majoritet av hushållen i regionen idag inte har råd med en nyproducerad bostad.

Detta visar på problemet som vi länge påpekat; det vill säga att vi har en bostadspolitik som inte tar hänsyn till hur behovet ser ut. De nyproducerade hyreslägenheter som byggs idag, kan inte efterfrågas av dagens hyresgäster – det byggs helt enkelt inte för den stora allmänheten i Stockholm.

Regeringen skriver dessutom i sitt kommittédirektiv att hyresnivåerna för nyproducerade bostäder är höga. Då ter det sig både märkligt och motsägelsefullt att ändå vilja gå vidare med fri hyressättning vid nyproduktion – vi får helt enkelt inte ihop denna politik.

Vi efterfrågar helt enkelt en bostadspolitik för vanligt folk.

Det är med skarp stämma som vi kan konstatera att införandet av marknadshyror vid nyproduktion aldrig kommer leda till fler bostäder – utan snarare till flera hyresrätter med högre hyror. Vi har redan en situation med bostadsbrist och skyhöga nyproduktionshyror och att ytterligare förvärra denna svåra situation ser vi inte som särskilt smart, hållbart eller gångbart.

Vi efterfrågar en bostadspolitik som faktiskt bygger nya bostäder till rimliga hyror. En bostadspolitik för den stora allmänheten – för barnfamiljen, för unga vuxna, för den ensamstående mamman och för den som precis blivit pensionär. Vi efterfrågar helt enkelt en bostadspolitik för vanligt folk. Då krävs helt andra reformer än ett försämrat konsumentskydd. Dessa reformer inbegriper allt ifrån finansiering, skatter och regelförenklingar till marktilldelning, allmännyttan och andra kommunala bostadspolitiska verktyg kopplat till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Tillsammans ser vi till att gemensamt fokusera på en bostadspolitik som bygger fler bostäder för vanligt folk – inget annat duger.

Simon Safari, regionordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Per Björklind, regionchef, Hyresgästföreningen region Stockholm
Tamim Alameddine, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Stockholm

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.