Pandemin kan inspirera till inkluderande bostadspolitik

 

DEBATT | För att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin, har det sjösatts en rad stödpaket. När det gäller bostadsmarknaden saknas fortfarande konkreta åtgärder. Det finns dock gott om förslag som mycket väl kan bidra till att forma en hållbar och träffsäker social bostadspolitik för att stötta ekonomiskt utsatta hushåll. En statlig hyresgaranti, höjda bostadsbidrag, utvecklade former för kommunala kontrakt och ett konkret vräkningsförebyggande arbete är exempel på sådana förslag, skriver Oskar Öholm, vd och Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna Stockholm.

Nöden är uppfinningarnas moder. Den pågående coronapandemin utgör inget undantag. Vi ser nu hur politiker, både här hemma och på EU-nivå, samlas runt stödpaket för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Det gäller att med alla medel rädda livskraftiga företag och dess anställda under den tillfälliga nedstängningen av samhället. Misslyckas vi, kommer pandemin inte bara att skörda liv, utan även leda till långvarigt hög arbetslöshet och många brutna framtidsdrömmar.

Utöver möjligheten för bolånetagare att slippa amorteringskravet, lyser dock stöd som riktar sig direkt till bostadsmarknaden fortfarande med sin frånvaro. Det innebär inte att det saknas förslag. Att hänga ut gula flaggor och kräva hyresfria månader är ett exempel. Ett annat kommer från vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, som föreslår en statlig hyresgaranti för hyresgäster som inte kan betala hyran till följd av pandemin. Syftet med dessa förslag är att säkerställa att ingen vräks på grund av pandemin. Vi har stor förståelse för den målsättningen. Pandemin har snabbt och påtagligt förändrat de ekonomiska förutsättningarna för många hushåll. Som så ofta riskerar redan utsatta hushåll att drabbas värst.

Pandemin har snabbt och påtagligt förändrat de ekonomiska förutsättningarna för många hushåll.

För oss är det en självklarhet att vi, som medborgare och skattebetalare, gemensamt ska stötta svaga hushåll. Det gäller inte endast i extrema situationer, som under den pågående pandemin. Även i normala tider har många hushåll svårt att lösa sitt boende på egen hand. Låt oss dra nytta av den vilja att hjälpa drabbade som så tydligt visats under de senaste veckorna för att hitta långsiktiga lösningar.

I en färsk rapport, som skrivits på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm, analyseras konsultföretaget Tyréns den demografiska utvecklingen i Stockholm. Den visar bland annat att Stockholms befolkningstillväxt till stor del beror på att många flyttar hit från utlandet. Den största gruppen är, kanske lite överraskande, indier som i stor utsträckning kommer hit för att arbeta inom IT-sektorn. Även om de drabbas av välkända problem på bostadsmarknaden, är det dock svårt att hävda att de tillhör en utsatt grupp. Det gör däremot den andra stora gruppen som kommer hit från utlandet, de som flyr från någon av världens olika konflikter. Många av dem saknar den utbildning som krävs för att etablera sig på huvudstadens arbetsmarknad. Därmed har de tyvärr också svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Många av dem saknar den utbildning som krävs för att etablera sig på huvudstadens arbetsmarknad.

Den generella bostadspolitiken ger inte den växande gruppen av ekonomiskt utsatta hushåll någon hjälp. Det skulle däremot en del av de förslag som nu diskuteras som stöd för att dämpa de ekonomiska och sociala effekterna av pandemin kunna göra. Flera av dem bör kunna utvecklas för att bygga en framtida inkluderande bostadspolitik. Med relativt kort varsel borde vi kunna förbättra utsatta hushålls situation på bostadsmarknaden genom följande åtgärder:

  • Förstärk och omvandla dagens kommunala hyresgaranti till en statlig garanti. Låt den även omfatta hushåll med försörjningsstöd som efter individuell prövning bedöms ha möjligheter att erhålla egen betalningsförmåga under garantins löptid.
  • Höj bostadsbidrag och -tillägg och gör dem tillgängliga för fler.
  • Stärk kommunernas möjligheter att använda sociala kontrakt. Säkerställ att både kommunala och privata hyresvärdars kapacitet nyttjas effektivt.
  • Ålägg kommuner att upprätta handlingsplaner för vräkningsförebyggande arbete. Skapa fungerande samverkansformer mellan kommunen och lokala hyresvärdar.

Det bör därefter snarast tillsättas en statlig utredning med uppdrag att lägga förslag till en ny social bostadspolitik baserad på såväl den ägda som den hyrda bostadsmarknaden.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bygg billigare i stället för bidrag. Alla bor inte som kärnfamiljer och varför måste tvättmaskin, torktömmlare och diskmaskin installeras. Två balkonger och dessutom ibland byggd så att solen inte kommer åt. Sverige är ett land med mest singelhushåll i världen och alla känner inte 36 000 kr i månaden. Bygg billigare alla ska ju enligt lag ha rätt till en bostad och varför ska alltid bidrag vara lösningen i detta land.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.