Coronakrisen möjliggör nya politiska vägval

 

LEDARE | Coronapandemin är alarmerande och tragisk – och även om det känns långt borta nu kommer det ett liv efter krisen. I post-corona-samhället finns det unika möjligheter att ta viktiga politiska beslut för att snabba på omställningen av de stora klimatpåverkande samhällssektorerna. Det menar Ulrika Liiv, kommunikations- och hållbarhetschef, OBOS Sverige.

Utöver de tragiska konsekvenser som coronaviruset har i form av spillda människoliv, har pandemin också orsakat en global ekonomisk tvärnit. Samhällsdebatten har också stannat av, vilket gjort att exempelvis klimatkrisen tillfälligt har försvunnit från agendan.

Även om en pandemi och en världsekonomi i gungning självklart är skrämmande för oss alla, vill jag också lyfta perspektivet att detta tvärstopp kan vändas till en möjlighet för att ställa om kursen mot ett mer klimatsmart och hållbart samhälle.

Inom såväl miljöforskning som ekonomi återkommer begreppet ”path dependence”. Begreppet beskriver hur svårt det är för ett samhälle med etablerade strukturer och maktförhållanden att ändra riktning, eftersom de olika delarna i samhällsapparaten är så tätt sammanvävda.

Coronakrisen har dock skapat ett helt nytt läge.

Slutar vi konsumera leder det exempelvis till många förlorade arbetstillfällen inom handeln, vilket i sin tur minskar skatteintäkterna för kommunerna. Det säger sig självt att politiker inte vill ta den typen av beslut som innebär försämrad livskvalitet för stora samhällsgrupper.

Coronakrisen har dock skapat ett helt nytt läge. Konsumtionen minskar, flygandet minimeras. Allmänhetens snabba och kraftiga beteendeförändringar i kombination med det växande antalet arbetslösa som kommer att behöva ombildas och utbildas för nya yrken skapar just nu ett helt unikt fönster. Det möjliggör stora politiska beslut som påskyndar den gröna omställningen i stora klimatpåverkande samhällssektorer – däribland bygg- och anläggningssektorn.

Byggsektorns kompetensförsörjningsbehov kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

Under mars månad uppnådde inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen historiskt höga nivåer – 388 000 personer var öppet arbetslösa eller i program. Antalet varsel om uppsägning i mars var över 42 000, vilket kan jämföras med nästan 3 300 samma månad 2019. Samtidigt kommer byggsektorns kompetensförsörjningsbehov att öka kraftigt de närmaste åren. När ekonomin kommer igång igen kan branschen med hjälp av handlingskraftig politik för klimatsmartare byggande se till att det kommer att handla om gröna jobb och en rejäl knuff mot en mer hållbar byggsektor.

Över trettio representanter för miljörörelsen efterlyste i förra veckan att regeringens stödpaket ska villkoras med klimatnytta. Det är ett intressant förslag. När många stimulansmiljarder ska pumpas ut efter coronakrisen, måste vi undvika den enkla vägen att fortsätta med business as ususal. Låt oss se krisen som en möjlighet att starta om systemet och bygga en ny, hållbar framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.