Välkommen satsning på bostäder för äldre

 

LEDARE | Trygghetsbostäder utgör ett viktigt alternativ mellan eget boende och rena vård- och omsorgsboenden som ger äldre möjlighet att bo med stöd i närheten, utan biståndsprövning, skriver Annika Miscevic, public affairs manager, Veidekke.

I veckan presenterade regeringen sin vårbudget med en välkommen satsning på bostäder för äldre. 300 miljoner kronor avsätts till Statens Bostadsomvandling (SBO) som arbetar med att hjälpa mindre kommuner att omvandla lägenheter till att passa särskilda behov som exempelvis trygghetsboenden.

I år fyller de första 40-talisterna 80 år. Vi vet att de är en stor grupp, att de i hög utsträckning bor ensamma i stora bostäder och att de är relativt friska. Men utmaningarna växer dock i takt med högre ålder och det kan exempelvis yttra sig i mindre funktionshinder och ensamhet. Behovet av hjälp och stöd i vardagen ökar.

Boverkets siffror visar att det råder brist på särskilda boendeformer för äldre i 127 av landets 290 kommuner och att antalet kommuner med just formen ”trygghetsbostäder” minskar. Den rådande principen bygger snarare på att man ska bo hemma så länge det är möjligt med biståndsprövad hemtjänst, till dess att man behöver omvårdnad dygnet runt i särskilt boende. Det här är inte bara en väldigt kostsam strategi, den leder också till ökad isolering, ensamhet och ohälsa.

Boverkets siffror visar att det råder brist på särskilda boendeformer för äldre i 127 av landets 290 kommuner.

Med fler trygghetsbostäder skapas ett mellanting mellan eget boende och rena vård- och omsorgsboenden. Det bidrar till att även äldre ges möjlighet att flytta om vilja och behov finns, utan biståndsprövning. Mer än hälften av alla över 65 år är ensamstående och det finns de som saknar naturliga mötesplatser. Ett trygghetsboende som erbjuder gemensamma ytor, aktiviteter och personal, kan för vissa vara ett attraktivt alternativ som dessutom skapar viktiga flyttkedjor och öppnar upp bostadsmarknaden för andra grupper.

Regeringens satsning som möjliggör fler bostäder anpassade för äldre, är som sagt en mycket välkommen satsning. Däremot behöver man inte vara ett geni för att förstå att 300 miljoner kronor inte blir så mycket till satsning, om behov finns i 127 kommuner. Men det är i alla fall en början och till skillnad från det allmänna investeringsstödet för ökat bostadsbyggande – är det sannerligen ett mer väldefinierat uppdrag som riktas direkt mot tilltänkta målgrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.