7 tips till kommunens planerare i coronatider

 

DEBATT | Fäst blicken på önskat läge när krisen är över, håll igång planarbetet och rekrytera nu, skriver Alarik von Hofsten, frilansande stadsutvecklare, Coaching Minds och Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig stadsutveckling, ÅWL Arkitekter.

Som rådgivare och stadsutvecklare är det vår vardag att hjälpa kommuner att göra rätt vägval i tidiga skeden av stads- och samhällsplanering. Oftast handlar det om att införa en vinnande strategi och sedan hålla sig till den. I nuvarande kris förflyttas fokus till de närmaste dagarna eller timmarna. Att visa handlingskraft verkar emellanåt viktigare än genomtänkta åtgärder. Det kan bli förödande för något så långsiktigt som stadsutveckling och samhällsplanering. Här kommer sju tips till hårt prövade samhällsplanerare i kommunerna. Samtidigt kan de hjälpa kommunens partners.

1. Fäst blicken på önskat läge när krisen är över

Kommunal detaljplanering och exploatering ska tillfredsställa behov som är mycket långsiktiga. Behoven kommer inte ändras nämnvärt på grund av coronaviruset.

Rikta fokus mot den fysiska miljö som kommunen vill ha om 10–20 år och agera därefter. Kriser kommer och går. Konjunkturer går upp och ned. Den som låter sitt stadsplaneringsarbete helt styras av detta, riskerar bli offer snarare än vinnare.

2.  Håll igång planarbetet.

Samhällsplanering tar lång tid. Tappa inte tid genom att slå av på tempot bara för att resten av kommunen tvingas lägga mycket ordinarie arbete åt sidan. Färdiga planer hjälper byggaktörer komma igång snabbare efter krisen. En annan bonus är chansen att sjösätta nya arbetssätt där det förut varit för hög arbetsbelastning för att hinna implementera.

Specialistkonsulter kommer att vara mer tillgängliga och därmed kommer de kunna arbeta snabbare och mer effektivt med just era planer. Ta igen tid som tappats i tidigare skeden. Och du som är politiker – visa tydligt ledarskap och ange riktning. Var tillgänglig både gentemot tjänstepersoner och exploatörer. Inställda möten med ledande politik är en källa till tidsutdräkt i flera kommuner, i onödan.

Och du som är politiker – visa tydligt ledarskap och ange riktning.

3.  Rekrytera nu!

Historiskt har kommuner skurit ned på planerare i lågkonjunktur, bara för att finna sig ohjälpligt i bakvattnet när konjunkturen hämtat sig. Kommuner har i regel svårt att rekrytera detaljplanerare, trafikplanerare, projektchefer och exploateringsingenjörer. Många plågas av att konsultbolagen rekryterar kommunens medarbetare. Nu vänder vinden. Kompetenta personer kommer inse att livet som konsult är ganska riskfyllt jämfört med att jobba för en kommun. Utnyttja det.

4.  Skjut upp marköverlåtelser

Kommuner är ofta ivriga att få in köpeskillingen för markförsäljning så fort som möjligt. Men att istället skjuta fram tillträdet och att ta in pengarna senare innebär att byggaktörens likviditet avlastas. För privata företag betyder likviditet allt i dessa dagar.

För kommunen finns ändå fördelar. När överlåtelsen fullföljts har kommunen mindre möjligheter att påverka det följande händelseförloppet. I värsta fall blir marken stående obebyggd i många år, eller så blir den en ”handelsvara” där nya ägare har andra prioriteringar. Då är det bättre att behålla marken tills kommunen är trygg med köparens intentioner.

5.  Avvakta med att omförhandla avtal

Byggaktörer kommer vilja förhandla om avtal med hänvisning till den osäkerhet som coronaviruset skapat. Markanvisningsavtal reglerar sådant som inte kommer börja byggas förrän om något eller några år. Hur världen ser ut då vet ingen. Är det fortfarande kris kommer de vilja förhandla om villkoren ytterligare en gång. Det finns därför skäl för bägge parter att avvakta med att omförhandla den här typen av avtal tills läget stabiliserats.

Markyta är en ändlig resurs.

6.  Ha beredskap för att köpa mark & fastigheter

Oron på finansmarknaderna skapar problem. Mindre välkapitaliserade verksamheter inom bygg och fastighet kan behöva lätta på sina balansräkningar och sälja tillgångar. Det innebär köptillfällen för en kommun. Framtida stadsutvecklingsprojekt förenklas ofta om kommunen i utgångsläget äger så mycket som möjligt av exploateringsområdet. Samtidigt får byggaktören och fastighetsägare ett välkommet likviditetstillskott. Efter hand säljs marken till kommersiella aktörer igen.

7.  Räds inte återlämnade markanvisningar

Några byggaktörer kanske lämnar tillbaka markanvisningar. Kommuner försöker normalt undvika det. Betänk då att byggrätter varit en bristvara i årtionden och kommer fortsätta vara det efter pandemin klingat av. Markyta är en ändlig resurs. Om byggaktören inte kan bygga i närtid är det bättre att markanvisningen återgår. Kommunen kan på nytt pröva vilken aktör som gör bästa möjliga av marken. Det blir merarbete, men det som byggs ska finnas minst 50–100 år. Det är värt en extra ansträngning.

Avslutningsvis…

De 7 punkterna ska givetvis inte ska ställas emot behovet av att kommunernas personal temporärt omflyttas internt för att avhjälpa en akutsituation. Det behovet är reellt, men endast på kort sikt. Vi manar istället till modet att ha is i magen, förmågan att kämpa emot instinkten och att hantera även de för framtiden så avgörande långsiktiga frågorna. Se till att din kommun kommer ut starkare.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Klassiskt rätt. Men beteendet i kommunerna har ofta varit det samma kris efter kris. Bra att någon punktar ner ’motmedicinen’.

    1. Tack Per, Det var just den observationen som gjorde att vi skrev ihop listan nu medan krisen fortfarande pågår. Annars blir det lätt så att det i efterhand blir en lista med erfarenheter från krisen som just avslutades.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.