Ge unga förstagångsköpare amorteringsfrihet första åren!

 

DEBATT | Modernisera hyressättningssystemet med dagens bruksvärdessystem som utgångspunkt, låt bostadsförmedlingarna förmedla andrahandslägenheter och lätta på amorteringskraven för unga förstagångsköpare, skriver Emma Ringqvist, ordförande i Jagvillhabostad.nu, med anledning av man antagit ett nytt bostadspolitiskt handlingsprogram i helgen.

I helgen höll Jagvillhabostad.nu förbundsstämma där vi tog fram ett nytt bostadspolitiskt handlingsprogram. I en tid där bostadskrisen är en av våra största utmaningar ser vi ett behov av lösningar som tar hänsyn till alla som har svårt att få en bostad och som möjliggör för unga bostadssökare att vända sig till både den ägda och hyrda marknaden.

Jagvillhabostad.nu ser även bostadsbristen bland unga som ett allvarligt hot mot den samhällsekonomiska tillväxten. På grund av bostadsbristen är det fler unga än någonsin som bor kvar hemma och som tvingas tacka nej till arbets- och studieplatser.

En av anledningarna till att unga inte hittar boenden är att det råder brist på bostäder som unga har råd att efterfråga. Trots det höjs fler och fler röster för att införa fri hyressättning eller det som även kallas för marknadshyra. Men att införa marknadshyra under rådande bostadsbrist skulle leda till kraftiga hyreshöjningar för en stor del av hyresgästerna som lever med små marginaler, exempelvis unga. Marknadshyror skulle möjligen leda till ökad rörlighet på bostadsmarknaden men då till priset av ökad segregation och social utslagning. Vi tror att det finns en bättre lösning än så. Istället bör man modernisera hyressättningssystemet med dagens bruksvärdessystem som utgångspunkt.

Marknadshyror skulle möjligen leda till ökad rörlighet på bostadsmarknaden men då till priset av ökad segregation och social utslagning.

De nyproducerade hyresrätterna, med sin höga hyra, är ofta för dyra för unga. Befintliga hyresrätter som unga har råd att efterfråga är också samma hyresrätter som oftast är föremål för ombildning. Vi ställer oss emot ombildningarna eftersom det är viktigt att det finns en fortsatt stor tillgång till bostäder som unga har råd att efterfråga. Att ombilda de bostäder som är bäst lämpade för unga kommer bara att förvärra den bostadsbrist som redan råder.

En konsekvens av denna bostadsbrist är en andrahandsmarknad som blir allt större och större. Vi tycker att det är bra att bostäder som annars hade stått tomma kan hyras ut till de som behöver en bostad, men vi ser samtidigt hur en marknad som kan utnyttja personer i utsatta situationer har brett ut sig. Regeringen har vidtagit åtgärder för att komma till bukt med olovlig uthyrning och ockerhyra på den hyrda marknaden, men vi ser att det finns fler sätt att säkerställa att de som bor i andrahand inte utnyttjas eller diskrimineras. Att använda de kommunala bostadsförmedlingarna som ett verktyg för att även förmedla andrahandskontrakt hade gjort processen med andrahandsuthyrning säkrare.

Idag är det många unga vuxna som drömmer om att äga sin bostad.

Men unga rör sig inte bara på den hyrda marknaden. Idag är det många unga vuxna som drömmer om att äga sin bostad. För att det ska bli verklighet måste även den ägda bostadsmarknaden anpassas efter ungas förutsättningar. Idag försvårar bolånetaket och amorteringskraven för unga att få ett lån till sin första bostad. Vi förstår att staten har ett intresse av att hålla nere hushållens skuldsättning men vi är kritiska till att förslagen genomförts utan några kompensatoriska åtgärder riktade mot unga.

Med dagens regler är det mellan 80 och 90 procent som inte kan få lån till en nyproducerad etta i storstäderna, enligt Sveriges Byggindustrier. Att aktörerna på bostadsmarknaden i ökad utsträckning kan delas in i insiders och outsiders spär också på den generella ojämlikheten i samhället, då de som befinner sig på andrahandsmarknaden och betalar en högre månadskostnad har sämre möjligheter att spara, medan den som ärvt kapital eller bostad kan ta del av stora värdeökningar på bostadsmarknaden.

Bostadsbristen har länge varit akut och det är mycket som behöver åtgärdas för att den ska bli fungerande. För det krävs en politisk vilja.

Vi tycker att unga förstagångsköpare borde kunna undantas från amorteringskraven i fem till tio år och att Sverige, likt många andra länder, bör införa ett mer förmånligt bosparande riktat mot unga förstagångsköpare. De medel som sparas ska till exempel kunna användas till att betala handpenningen. En ung person har många år kvar i arbetslivet med en trolig löneutveckling över åren vilket ökar betalningsförmågan på sikt. En sänkt tröskel in på bostadsmarknaden skulle ge en välbehövlig introduktion för den unga med fast jobb som i dagsläget inte klarar de högt ställda inträdeskraven till bostadsmarknaden.

Bostadsbristen har länge varit akut och det är mycket som behöver åtgärdas för att den ska bli fungerande. För det krävs en politisk vilja. Att bostaden är en mänsklig rättighet är något som är formulerat i både grundlagen och i de internationella konventioner som Sverige har förbundit sig till. Vi hoppas på att få se fler politiska initiativ till en bostadsmarknad för alla och att ungas perspektiv ska inkluderas mer i både politiken och byggprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.