Investeringsstöd, fungerar det?

 

DEBATT | Det återinförda investeringsstödet är välkommet, men Boverkets särskilda villkor har baserats på felaktiga grunder och därmed skapat en oförklarlig skillnad för Stockholmsregionens närkommuner. Det påverkar byggandet negativt och kan knappast betraktas som ett ”nytt effektivt investeringsstöd”, menar Sebastian Stehlin, vd Framfast.

Som bostadsutvecklare med mindre eget kapital har investeringsstödet blivit en viktig del av den totala finansieringen och många gånger direkt avgörande för att kunna bygga nya bostäder. Det här är en sammanfattning av investeringsstödets situation just nu och hur det snarare begränsar byggandet istället för att ge byggandet av hyresrätter en rejäl skjuts.

December 2018 var en tung månad då vi saknade en regering och man fattade beslut om en budget där investeringsstödet för nya projekt försvann på 14 dagar.

Våren 2019 blev istället en lycka för oss som vill bygga hyresrätter då man från regeringens sida kom fram till att investeringsstödet kommer tillbaka och att man till sommaren ska presentera mer information. Tiden gick och först till december 2019 fattades ett beslut om att ge Boverket verktyg för hur det nya ”effektiviserande stödet” skulle utformas.

I januari 2020 utformar Boverket en pottfördelning som bestämmer att 75 procent av den totala summan som är avsatt för investeringsstödet skall gå till de tre storstadsregionerna och 25 procent till övriga landet. Vi som har projekt i storstadsregionerna är jublande glada och inser att vi snart kan komma igång med de projekt som vi nu i över 1,5 år valt att inte byggstarta på grund av den osäkra situation som uppkommit i samband med stödets vara eller icke vara.

”Har Ystad ett större byggbehov än Strängnäs eller Enköping?”

Februari 2020 bestämmer sig Boverket för vilka kommuner som ska anses ingå i storstadsregionerna. Förvånande så bestämmer man sig för att exkludera några av de kommuner som tillhör Stockholms FA region, men samtidigt låter man Göteborg och Malmö ha med samtliga sina respektive FA kommuner. Man ställer sig snabbt frågan om både Malmö och Göteborgs FA regioner är viktigare än Stockholm. Har Ystad ett större byggbehov än Strängnäs eller Enköping?

Den som är intresserad och blir drabbad av detta beslut funderar givetvis på vad som gått fel och man inser lika snabbt att Boverket har gjort en grov miss där man exkluderar vissa kommuner som faktiskt enligt Tillväxtverkets rapport och underlag, ingår i Stockholmsregionens FA område. Den grova missen grundar sig på att man hänvisar till 7§ i förordningen om statligt investeringsstöd, men i det här fallet är problemet dock att regionindelningen handlar om något helt annat än att försöka motivera var byggbehovet är som störst. Denna paragraf om regionindelningar har sin bakgrund i att bestämma stödets storlek per kvadratmeter, vilket framgår av förarbetena till denna förordning. Givetvis är det inte rimligt att en byggherre får lika högt stöd per kvm i Strängnäs som i Solna. Självklart skall stödet vara högre per kvm i Solna där produktionskostnaden är högre än i Strängnäs.

”Boverket måste nu tydligt definiera vad som är en storstadsregion.”

Boverket måste nu tydligt definiera vad som är en storstadsregion och det enda rätta är att utgå ifrån den rapport som Tillväxtverket tagit fram 2015 och som Boverket också använder sig av i sin egen rapport om ”byggbehovsberäkningar”. Varför Boverket i vissa delar använder sig av en rapport om FA regioner och ändrar sin inställning i något annat ärende, är oerhört märkligt.

Så vad drar vi för slutsats om den nya ”effektiva investeringsstödet”? Som bostadsutvecklare är jag för investeringsstödet. Men det som nu händer med tvetydiga beslut, ogenomtänkta beslut och icke grundläggande beslut med bristande kunskap, är att vi får ett resultat där ingenting byggs. I mitten av mars 2020 har såvitt jag känner till inget beslut om det nya investeringsstödet kunnat fattas av länsstyrelsen. Vårt samhälle går igenom en tuff tid med ett virus som påverkar alla människor. Om vi nu äntligen kunde få ordning på investeringsstödet så är det i alla fall något positivt för både ekonomin och människor som nu behöver en bostad mer än någonsin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.