Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen måste ta med hållbarhet i förhandlingarna

DEBATT | Renoveringar måste göras hållbart och med hyresgästernas goda tro om att deras hyresavgifter förvaltas på bästa sätt. Det kräver gedigna underlag med ekonomiska avvägningar och transparens, skriver Robin Al-Salehi, samhällsplanerare och hållbarhetsspecialist, i en debattartikel om hyresförhandlingar, bruksvärdessystemet och renovräkningar.

Att kunna sätta en friare hyra är något som branschorganisationen Fastighetsägarna och deras medlemmar vurmar för. Det är samtidigt något som Hyresgästföreningarna lokalt och på riksnivå ser på med oroliga ögon. Nu under året så har partierna bakom januariavtalet gett en utredare i uppdrag att se över hur de kollektiva hyresförhandlingarna i Sverige kan effektiviseras. Syftet är att “förbättra förhandlingarnas funktion när det gäller att årligen sätta hyror för ett stort antal lägenheter och etablera långsiktigt hållbara hyresnivåer” sägs det.

I Sverige så har vi organisationerna Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta som sköter hyresförhandlingarna. Den svenska modellen, förhandlingstraditionen, i ett nötskal. En modell som det görs försök med att bryta upp på olika sätt då den verkar te sig trögrörlig och ineffektiv. I en värld där saker och ting går väldigt snabbt med exponentiell teknikutveckling och samtidigt exponentiell naturförstörelse så kan dock denna trögrörlighet hjälpa parterna att se förhandlingarna med aningen nyktrare ögon.

I Sverige har vi något som kallas för ett bruksvärdessystem där hyran för lägenheter avgörs av lägenheternas standard. Ett system där hyresgäster betalar en skälig hyra för att både få bo där, men också få sina lägenheter underhållna och renoverade för att standarden de flyttade in i ska kunna upprätthållas. Ett problem i Sverige, som vi blivit tillrättavisade av FN:s egna speciella rapportör i bostadsfrågor om, handlar om tendensen där fastigheter idag byter händer så ofta att förvaltningen av lägenheterna negligeras, att standarden tillåts förfalla och att en hel del av pengarna går till utdelningar. När det vidare görs renoveringar så överrenoveras lägenheterna för att ge dem en högre standard och som därmed leder till chockhöjningar av hyran. Det är ohållbart.

Det till trots syns orden renovräkningar, gentrifiering och ombildning pryda nyheterna.

Utifrån ett socialt perspektiv så hör man överallt i debatten om hur både fastighetsägare och hyresgästföreningar vill sina hyresgästers bästa. Det till trots syns orden renovräkningar, gentrifiering och ombildning pryda nyheterna. Fall där fastighetsägare har gått för långt går att läsa på om i Hem & Hyras “svarta listan”. Samtidigt finns det hyresgästföreningar som är dysfunktionella och som inte hjälper vare sig fastighetsägarna eller hyresgäster.

Utifrån det miljömässiga perspektivet så har trenden varit att överdrivna och onödiga renoveringar gjorts där fullt fungerande utrustning blåses ut för att höja standarden och därmed hyran. Något som är ett otroligt slöseri av både hyresintäkter och resurser. I Sverige har vi 800 000 lägenheter i behov av renoveringar varav 300 000 av dem har akuta renoveringsbehov. Dessa renoveringar måste göras hållbart och med hyresgästernas goda tro om att deras hyresavgifter förvaltas på bästa sätt.

Ett förslag för att knyta det sociala och miljömässiga till att bli ekonomiskt gångbart är därför att ta fram en transparent checklista som genomsyras av dessa ovannämnda perspektiv som alla hyresgäster får ta del av. För i slutändan är det inte frågan om förhandlingarnas funktion som är avgörande och som utredningen ämnar att kolla på, utan det är vilket underlag som tas med i förhandlingarna som bör avgöra hyresnivåerna. För att få till effektiva förhandlingar, så måste alla ekonomiska avvägningar genomlysas av garantier och transparens där de ovan nämnda parametrarna tas i beaktande och där övertramp vidtas med åtgärder. På så sätt kan andemeningen med en ekonomisk verksamhet upprätthållas, nämligen genom ett hållbart hushållande av resurser.

På samma sätt som det i utredningen beskrivs hur tidsfrister i förhandlingarna ska leda till sanktioner i de fall de inte hålls, så måste fastighetsägare ställas till svars om att hyresintäkterna används rätt.

Kan fastighetsägare garantera ett hållbart förvaltande av hyreshus, så borde hyresgästföreningarna kunna gå med på årliga höjda hyror. Då får vi till effektivare förhandlingar som tar ett tydligt avstamp i hållbarhetsperspektiven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.