Dagens industris klimatindex bör ge näringslivet en tankeställare

 

Häromveckan meddelade Dagens industri att man nu lyfter in nyckeltal för klimatet på börssidorna. Detta är den nya verklighet byggbranschen har att förhålla sig till, och Obos välkomnar initiativet, skriver Ulrika Liiv, hållbarhetschef på OBOS Sverige.

I dag är bolagens information om hur de presterar på klimatområdet ofta eftersatt i deras löpande rapportering av viktiga nyckeltal. Av den anledningen började Dagens industri häromveckan att publicera sitt nya klimatindex på börssidorna.

Syftet är att bidra till jämförbar information på klimatområdet som ska hjälpa investerare, kapitalförvaltare, bolag och kunder att göra kloka och hållbara investeringar. Det tydliga budskapet är att hållbarhet är på väg att bli en av de viktigaste faktorerna i svensk ekonomi. I denna första publicering av företag redovisar Dagens industri utsläpp och utsläppsintensitet för 124 stora svenska bolag.

Vi i byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

Vi i byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp. Om vi ökar byggtakten för att klara våra bostadsbehov kommer dessutom vår andel av utsläppen att öka ytterligare. Därför är det positivt att Dagens industri listar flera av de största byggbolagen. Man går också igenom viktiga spelare i andra branscher såsom finans, detaljhandel och konsumtionsvaror.

Obos välkomnar detta initiativ. Näringsliv och medier har ett stort ansvar för att driva på utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige, och då är mätbarhet och jämförbarhet helt avgörande. Att denna information nu samlas på ett och samma ställe på ett transparent och informativt sätt gör det plötsligt betydligt lättare att få överblick över hur klimatpåverkande utsläpp faktiskt ser ut hos stora svenska företag. Det är ett ovärderligt bidrag från Dagens industri.

Dagens industris klimatindex innebär att det nu blir ännu mer brännande för byggbranschen att klimatneutralisera våra byggprocesser. Allt är relevant: underleverantörer, råvaror, byggmaterialval, transporter, energislag i fabriker och förvaltningsskedet.

På Obos Sverige har vi gjort ett bärande vägval som i allt högre grad möjliggör vårt klimatarbete: vi bygger till stor del i trä och har certifierat samtliga byggsystem enligt Svanen. Förutom en drastisk minskning av direkta utsläpp möjliggör vår industrialiserade byggprocess optimala materialflöden som ger utmärkta förutsättningar för att mäta klimatpåverkan i detalj.

Bostadsbranschen ser nu en ökad press på klimatneutralitet från alla håll:

  • från staten i form av bland annat krav på hållbarhetsredovisningar,
  • från kommuner i form av klimatstrategier som påverkar inriktningen på bostadsbyggandet,
  • från branschen själv i form av hårdnande konkurrens i klimatneutralitet för att vinna markanvisningar,
  • från media i form av klimatindex och skarpare bevakning av klimatfrågan,
  • från allmänheten i form av ett allt starkare intresse för klimatneutrala bostäder.

Detta är den nya verklighet som vi har att förhålla oss till. Och det är som det ska vara.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.