Höj schablonavdraget för den som hyr ut sin bostad

Bristen på bostäder i Stockholm, Malmö och Göteborg är akut och kräver snabba åtgärder. Höj schablonavdraget och gör det skattefritt att hyra ut upp till 49 procent av sin bostad, skriver Leif Gripestam (M), 1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden i region Stockholm, Lars Holmin (M), regionråd och gruppledare i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen och Anna Jähnke (M), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, region Skåne.

Idag står en miljon människor i kö för att få en lägenhet enbart i Sveriges tre största städer. Sverige sätter ständigt nya körekord och väntetiden för att få en lägenhet i Stockholm, Malmö och Göteborg är nu; 10,4, nio respektive sju år. Bostadsbristen slår blint mot såväl yngre som försöker komma in på arbetsmarknaden eller studier som mot äldre som vill flytta till ett mindre eller billigare boende.

När 37 procent unga uppger att de tvingas tacka nej till en utbildningsplats på grund av att man inte har någonstans att bo så krossar man inte enbart en ung människas drömmar och ambitioner. Det slår också hårt mot vårt gemensamma samhällsbygge. Det råder brist på kvalificerad kompetens inom vård, skola, omsorg, för att inte tala om ingenjörer och IT-specialister med mera.

Bristen på bostäder spiller över på i stort sett samtliga samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem. En ytterligare omständighet är den snabba befolkningsökningen till följd av de senaste årens stora migration vilken får följdeffekter i hela bostadsförsörjningen.

Problemen på bostadsmarknaden är många – men väl kända. Höga skatter, överreglering och egennyttiga intresseorganisationer är samma recept för samhällsmisslyckanden oavsett fråga. På lång sikt krävs ett rejält omtag. Bland annat behöver man se över dagens reglering av hyresmarknaden för bostäder. Man bör även sänka minimikraven på till exempel studentbostäder och andra typer av enklare bostäder. Därtill bör gränsvärdena för buller höjas.

Men på kort sikt för att lösa de akuta problem som skapats av en allt för socialistisk bostadsmarknad, både finns och krävs det snabba åtgärder. Här kommer fem konkreta förslag:

1. Höj schablonavdraget från 40 000 till 120 000 för att ytterligare öka incitamentet för hushåll att hyra ut hela eller delar av sin bostad i andrahand.

2. Hyr man ut upp till 49 procent av bostaden ska detta vara skattefritt enligt norsk modell.

3. Det bör vara fritt att hyra ut en bostadsrätt.

4. Fler åtgärder förknippade med inredningen av uthyrningsdelar bör bygglovsbefrias.

5. En undantagsbestämmelse bör införas som innebär att besittningsskydd aldrig blir aktuellt när en kommun hyr ut en bostadsrätt eller villa, oavsett om det handlar om bostadssociala kontrakt eller tillfälliga bostäder för nyanlända.

Bostadsfrågan är bara en i raden av den sittande S/MP-regeringens monumentala misslyckanden. Här finns dock ett stort och viktigt område där man med relativt sett små insatser kan göra stor skillnad för många människor i sin vardag.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Trotts att det har gått 5 år sedan du skrev om det och trotts att inflationen har ökat mycket har ingenting ändrats. Gränsen med 40t är mer än 10 år gammal och om man jämför prisutvecklingen måste schablonavdraget nu vara 80000.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.