Privatekonomen: Lova mig att du gör en långsiktig plan för boende och pension

Alltför många hushåll har en bristfällig bild av sin framtida pension eller kostnaden för sitt framtida boende. Alltför många hushåll gör också misstaget att tro att de senaste årens prisuppgång på den egna bostaden per automatik ger dem en framtida buffert för sin pension. Det menar Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

I en rapport från 2018, ”Den komplexa tjänstepensionen”, beskriver nationalekonomerna Johannes Hagen och Mikael Elinder resultatet av en omfattande enkätstudie om pensionssystemet. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att människor i alla åldrar, även de som närmar sig pensionen, i regel skjuter upp att ta tag i och att sätta sig in i sin tjänstepension. Endast var fjärde svensk svarar att de har tillräcklig kunskap om pensionssystemet för att förstå hur de egna valen påverkar deras framtida pension.

För många riskerar detta att leda till en för låg pension eftersom man i de flesta fall inte förstår vikten av att exempelvis ha ett eget sparande till pensionen. Jag tror att det för många bostadsägare också finns en annan trygghet som gör att man skjuter upp att ta tag i sin pension. En hel del, närmare bestämt så många som sex av tio, enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Skandia, tänker nämligen att pensionssparandet sitter i bostaden. Och efter många år av stigande fastighetspriser så har visserligen många sett sitt boende öka i värde och belåningsgraden minska. Men är det samma sak som tillgänglig förmögenhet? Och om man köper bostad nu – är det givet att utvecklingen blir densamma för dem?

Det något komplexa svaret på båda frågorna måste helt enkelt bli nej. Det finns en stor utmaning med att tänka att bostaden är en pensionsförsäkring och det är att man alltid måste ha någonstans att bo. Om priset på din bostad har stigit så innebär det att även priset på andra boenden har stigit. Så för att frigöra ditt kapital måste du sälja bostaden med vinst, lösa dina lån, skatta för vinsten och ha någonstans att bo. Kanske även dina barn om sådana finns. Tiotusenkronorsfrågan blir således: hur mycket blir då kvar?

”med de nya bolånedirektiven som infördes 2017 är bankerna ålagda att ta större hänsyn till bolånetagarens framtida inkomst vid kreditprövningen”

Men om tanken är att boendet är så lågt belånat att det finns utrymme att höja bolånen den dagen det blir knapert i kassan som pensionär? Nja, med de nya bolånedirektiven som infördes 2017 är bankerna ålagda att ta större hänsyn till bolånetagarens framtida inkomst vid kreditprövningen. Det innebär att om man t ex inom några år ska bli pensionär kan det bli svårare att få den där krediten. Och vem vet dessutom vilka räntenivåer som gäller den dagen eller om ränteavdraget finns kvar? Eller hur mycket av det där låneutrymmet som blev kvar efter lägenhetsköpen till barnen och dräneringen som det plötsligt blev bråttom att göra den där kalla vårvintern år 2032?

Med det sagt, att äga sitt boende innebär för de allra flesta en lägre boendekostnad än då man hyr en motsvarande bostad. Med kontantinsatsen och en genomtänkt amortering blir det förhoppningsvis på sikt även en möjlighet att skapa sig ett kapital. Men att förutsätta att det blir så – och framförallt att det möjliggör ett kapital som du kan leva av – det är ett riskabelt förhållningssätt. Om historien vet vi nästan allt, om framtiden vet vi ingenting.

Bättre då att utnyttja den där lägre boendekostnaden till att spara på lång sikt. Se till att ta tag i att göra den där pensionsprognosen, se över din tjänstepension och spara i fonder för dina långsiktiga planer. Kombinationen av ett lågt ränteläge, ett ägt boende och stor konkurrens på sparandemarknaden gör just nu att förutsättningarna för att spara är extremt gynnsamma. Och i sparande ingår även en genomtänkt och noga avvägd amortering. Även för detta torde det finnas utrymme, särskilt om man läser Finansinspektionens senaste bolånerapport. De flesta hushåll som tog bolån nyligen har goda marginaler.

Så avslutningsvis; lova mig att du gör en långsiktig plan för ditt boende. Oavsett om det handlar om att ställa barnen i bostadskö, er själva i kö till ett seniorboende, att börja spara till den kommande dräneringen eller att ta tag i att sätta dig in i den där komplexa tjänstepensionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.