Att spara borde vara en svensk dygd

Under en lång tid har hushållens skuldsättning ökat. Lösningen är inte nödvändigtvis de amorteringskrav som införts utan istället borde både banker och privatpersoner ta större ansvar, banker behöver se långsiktigt på kundrelationen och medelsvensson på sin ekonomi. Det skriver Frank Kasch, Fd. teaterchef och numera privatrådgivare, projektutvecklare och mäklare i Tyskland.

Spara – ett ord som många svenskar förknippar med att inte ha råd. Att spara innebär väl att inte få konsumera nu utan senare? Att behöva spara kan uppfattas som ett nederlag. Vi har ju klarat oss bra utan att spara innan, varför ska vi göra det nu?

I Sverige är lönerna höga vilket föranlett många att tro att de enskilda hushållens balansräkningar är goda men enligt statistiken har hushållens skuldsättning ökat mycket kraftigt. I Europa har Sverige den högsta skuldsättningen per capita. Varför blev det så? Under de senaste decennierna har bankerna konsekvent avrått hushållen från att amortera på sina bolån, det innebär att pengar har konsumerats istället för att sparas. Detta beteende har Finansinspektionen sedan 2017 försökt att korrigera genom att ställa olika former av amorteringskrav.

”Under de senaste decennierna har bankerna konsekvent avrått hushållen från att amortera på sina bolån, det innebär att pengar har konsumerats istället för att sparas.”

Men hur har det påverkat marknaden i allmänhet och bostadsmarknaden i synnerhet? Skuldkvoten har fallit men på bekostnad av de hushåll som inte längre får bolån. Det gäller nya kunder så väl som unga familjer och äldre hushåll som behöver renovera och anpassa sin bostad. De sistnämnda riskerar att tvingas sälja sin bostad. En av många följder är att färre hus köps och renoveras vilket leder till minskade momsintäkter för staten. En nedåtgående spiral som dominerar löpsedlarna.

Den nya regeringens uppdrag blir därmed att strukturera om bostadsmarknadens värdekedja. Till att börja med krävs mer mark, vilket är en förutsättning för bostadsbyggandet. Kommunerna borde tillhandahålla mer mark till lägre priser och inte auktionera ut till högstbjudande. Grundläggande byggregler måste vara internationellt enhetliga och anpassade för marknadens behov, så att alla målgrupper kan både hyra och köpa. Gemene man är för dåligt påläst för att kunna hantera den komplexa finansmarknaden och därför krävs också nya finansiella produkter med långsiktiga lånevillkor för den som vill köpa sin bostad. På så sätt minskar riskerna för medelsvensson.

”Gemene man är för dåligt påläst för att kunna hantera den komplexa finansmarknaden och därför krävs också nya finansiella produkter med långsiktiga lånevillkor för den som vill köpa sin bostad. På så sätt minskar riskerna för medelsvensson.”

Problemet är att bankerna inte värderar den enskilde kunden tillräckligt högt. Marknaden ser inte själva behovet av nya finansieringsinstrument för konsumenter utan privata kreditleverantörer utnyttjar situationen och erbjuder lån utan säkerhet till skyhöga korttidsräntor. Bankerna borde se kunderna som partners, med ambitionen att följa dem till pensionsåldern. Detta synsätt lyser dock med sin frånvaro, bristen på konkurrens i banksektorn gör att bankerna ännu inte lider av sitt bristande konsumentfokus.

Spara betyder inte ett förbud mot utgifter utan en smartare användning av de privata finansiella medlen. Den i Sverige populära sparformen aktier kan te sig mycket mer lönsam än att spara pengarna i egen ficka eller någon subventionerad sparform men vad är det långsiktiga värdet av aktierna? Vilken återköpsgaranti ger aktier, kan de användas som eget kapital vid en kommande fastighetsaffär? Ingen och nej, om du inte avyttrar aktierna.

Att lån inte amorterades fram till 2017 gav bankerna två stora fördelar. Dels betalades då ränta på 100 procent av köpeskillingen men dessutom har aktiepaket kunnat säljas för placering av kundens pengar vilket gett bankerna provision.

Hur kan man konkret dra nytta av dagens relativt låga räntor?

  • För det första ska kunden kunna byta långivare i förväg om bindningstiden löper ut inom de närmsta fem åren och då ingå ett nytt avtal med tredje part till dagens ränta.
  • Därtill bör staten stötta konsumenternas bosparande genom att till exempel belöna sparande med speciella hypotekslån. Den som sparar aktivt bör ha en fördel vid kommande låneansökan.
  • Bostadsrätten utgör inget särskilt värde för konsumenten utan istället bör fler ägarlägenheter byggas, de tjänar samma syfte men går att hyra ut obehindrat. Det senare leder till hyresintäkter som kan fungera som en privat pension. Skattereduktionen i form av avdragsgill boränta bör samtidigt reserveras endast för den som hyr ut som kapitalinvestering.

Att spara är inte ett tecken på kris utan en chans. Att spara är inte ett tecken på lidande utan ett sätt att fördela kostnader och intäkter över tid inom hushållet. För att öka sparandet krävs egen motivation men också ett yttre tryck, till exempel genom riktade åtgärder till konsumenterna beslutade av den nya regeringen. Förhållandet till hushållsekonomi behöver förändras, vi behöver gå från kortsiktiga online-kasino och den snabba aktiemarknaden till ett mer långsiktigt tänk. Sverige kan åstadkomma mycket, även att förvandla sparande till en svensk dygd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.