Hållbart bostadsbyggande handlar om livet mellan husen

Vi i bostadsbranschen behöver prata mer om människorna – vem är det som ska bo och skapa sig ett liv i husen vi bygger? I en bostadsdebatt som fokuserar på att lösa bostadsbristen har den frågan hamnat i skymundan. Skriver Ulrika Liiv, kommunikation- och hållbarhetschef på OBOS Sverige.

Mätbara värden som energieffektivitet och materialval diskuteras flitigt. Antalet student- eller seniorbostäder räknas och analyseras. Men hållbart byggande handlar om så mycket mer än så.

Det handlar om att göra långsiktiga val som ger både dagens och framtidens generationer möjligheter att forma sina liv. Människan behöver vara i centrum för alla beslut vi tar, oavsett om det gäller exponering för giftiga byggmaterial eller mjuka värden som känslan vi får av att komma hem.

När det gäller giftiga material har vi kommit långt med konkreta lösningar. Men vad behövs för att bygga bostäder som blir hem, där människor lever och trivs?

I dag är hela fyra av tio svenskar missnöjda med hur deras bostadsområde utvecklas, enligt en Sifoundersökning från mäklarfirman Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Här finns helt uppenbart ett arbete att göra. Frågan är vem som ska göra det.

För att bostäder ska bli hem, krävs ett helhetsperspektiv kring samhället i stort – hos politiker såväl som näringslivet. Det kräver både ökad kunskap, bättre vilja och en tydligare ansvarsfördelning.

Därför är det positivt att regeringen pekar ut riktningen i sin politik för gestaltad livsmiljö. Genom att arkitektur, form och design får prägla flera politikområden ökar chanserna till beslut som gynnar hållbara, estetiskt tilltalande bostäder och offentliga miljöer som är tillgängliga för alla.

Vi i bostadsbranschen har också ett ansvar att fylla. Samhällsplanerare behöver ha ökat fokus på vad det är som gör att människor trivs där de bor – det som den danske professorn i stadsplanering Jan Gehl en gång i tiden myntade som ”livet mellan husen”.

Varje enskilt byggbolag behöver ha ett helhetsperspektiv och dels ta hänsyn till de ekologiska och sociala värden som redan finns på platsen där vi utvecklar nya bostäder och fastigheter, dels hur platserna ska motsvara förväntningarna hos de människor som ska bo där.

”Med begreppet ’livet mellan husen’ som ledstjärna kan vi i bostadsbranschen bidra med verklig samhällsnytta.”

Med begreppet ”livet mellan husen” som ledstjärna kan vi i bostadsbranschen bidra med verklig samhällsnytta. Vi måste ställa oss frågan hur vi kan bygga snabbt och effektivt samtidigt som vi bygger hem som folk vill bo i.

Samhällsservice som skolor, butiker och kollektivtrafik behövs för att främja trygghet och social tillvaro. Genomtänkt belysning, lekplatser, gångstråk, gemensamma odlingsmöjligheter och andra mötesplatser ger god trivsel. Ett gott samarbete med idrottsföreningar eller andra lokala ideella föreningar skapar sammanhang. Dessutom behöver människor känna tillit till sin omgivning och få förutsättningar som gör det enkelt att leva sida vid sida.

I OBOS projekt Ängsladan i Dalby utanför Lund flyttade 54 nyanlända familjer under sommaren 2018 in i ett helt nytt kvarter, bara sex månader efter byggstart. Det som väcker stolthet hos mig är dock inte främst snabbheten, utan att Ängsladan har blivit ett viktigt bidrag till integrationen.

”Sysselsättning och bra bostad är de två kanske viktigaste faktorerna för att minska utanförskap.”

Lunds kommun och stiftelsen Botildenborg har hjälpt till att tidigt etablera kontakter med näringslivet för att möjliggöra nya arbetstillfällen för de boende. Sysselsättning och bra bostad är de två kanske viktigaste faktorerna för att minska utanförskap. En tredje är samhörigheten med andra människor.

I Dalby har projektet ”Odla Kompis” fört samman etablerade Dalbybor med nyanlända, där grannar samarbetar för att gemensamt sköta om odlingsytor. Det bidrar bland annat till språkutveckling och ömsesidig kulturell förståelse.

På OBOS har vi tagit beslutet att bygga långsiktigt och socialt hållbart för en god livskvalitet. Därför kommer vi under 2019 ta fram riktlinjer för hur vi bäst kan planera våra nya bostadsområden för att de ska stödja regeringens beslut om en ny politik för gestaltad livsmiljö.

Vi gör gärna det arbetet tillsammans med er, branschkollegor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.