Bi:s undersökning: Unga vill äga – men allt färre kan göra det

Det kanske förvånar en del, men ungas drömboende ser ut ungefär som alla andras. Den stora majoriteten vill äga, men jämfört med tidigare generationer ser resan dit ut att bli längre och mer besvärlig. Det skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier.

Vad oroar unga personer mest? Under hösten lät Sveriges byggindustrier Novus intervjua drygt 1000 personer i åldersspannet 18 till 25 år. Svaren var slående. Varken brottsligheten, rasismen eller migrationen uppges vara den viktigaste samhällsutmaningen kopplat till unga människor.

Hela 74 procent ser den psykiska ohälsan som ett betydande samhällsproblem. Sex av tio upplever bostadsbristen som det samma. Det kan jämföras med rädslan för arbetslöshet som oroar en fjärdedel. I klartext: Det är svårare att få tag på ett boende än ett jobb. Särskilt universitetsutbildade och unga som bor i någon av storstäderna där chanserna till jobb är som störst framhåller svårigheten att ta sig in på bostadsmarknaden.

Den psykiska ohälsan och bostadsbristen hänger ihop. Extra vanligt att svara psykisk ohälsa är det bland personer som oroar sig över sin framtida bostadssituation. Enligt Socialstyrelsen stod 20 till 29-åringarna för en fjärdedel av vårdkontakterna på psykakutmottagningarna 2018.Dagens unga vuxna växte upp i ett samhälle som talade om för dem att man kan bli vad som helst – men när det är dags att flytta hemifrån vet man inte ens vart lådorna ska bäras.

”Dagens unga vuxna växte upp i ett samhälle som talade om för dem att man kan bli vad som helst – men när det är dags att flytta hemifrån vet man inte ens vart lådorna ska bäras.”

Trots det har få politiska reformer lanserats på området för att stödja etableringen på bostadsmarknaden. I Januariavtalet saknas konkreta förslag på hur kapitalsvaga grupper i starka arbetsmarknadsregioner ska finansiera sitt boende så att fler kan ta det där viktiga jobbet.

Vän av ordning brukar påpeka att unga i Norden lämnar föräldrahemmet relativt tidigt jämfört med övriga Europa. Men en flytt hemifrån betyder inte att man etablerar sig på bostadsmarknaden. Det innebär bara att man inte längre bor med sina föräldrar. I storstäderna bor en fjärdedel av ungdomar som flyttat hemifrån i andra eller tredjehand. I Stockholm är det nästan var tredje ungdom.

Tyvärr är det att vänta. För den som saknar kontakter, kötid och kapital är det nästan omöjligt att få ett förstahandskontrakt eller köpa en bostad i storstadsregionerna. Av de ungdomar som hyr en lägenhet i första hand att uppger en tredjedel de tagit sig in på bostadsmarknaden via kontakter. I storstadsregionerna varierar den genomsnittliga kötiden för en vanlig hyresrätt mellan tre år i Malmö och tio år i Stockholmsregionen. Ska man istället köpa en lägenhet krävs en kontantinsats på 300 000 och en inkomst på över 34 000 i månaden i Stockholmsområdet för en genomsnittlig etta. Av dem som faktiskt köpt en lägenhet fick majoriteten hjälp av närstående.

På frågan om hur man vill bo om 10 år svarar 95 procent någon form av ägt boende – villa/radhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet. De unga som äger sitt eget boende är klart mest nöjda med sin boendesituation. De som redan gör det är minst benägna att vilja förändra den egna situationen.
Unga är som folk är mest och drömmer om samma saker som tidigare generationer. Men allt färre ser ut att få möjlighet att förverkliga drömmen. Bland 24–35-åringar har andelen som äger sitt boende gått från 43 till 24 procent mellan 1980 och 2017.

I praktiken tvingar de höga trösklarna in på bostadsmarknaden allt fler 90-talister ut på andrahandsmarknaden. Enligt Boverket kostar en bostadsrättsetta i Stockholm runt 13 000 i månaden att hyra. En snabb jämförelse med månadsutgiften inklusive avgift, ränta och tre procents amortering om man haft chansen att köpa motsvarande lägenhet ger en skillnad på 5 000 kronor varje månad. Det är 60 000 kronor om året – som varken kan läggas på att spara ihop till en kontantinsats eller annat buffertsparande.

Det är hög tid att höja de politiska ambitionerna och hejda det generationssvek som den havererade bostadsmarknaden för unga utgör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.