Bostadsbrist försvårar för företagen

Vart femte företag uppger att bostadsbristen försvårar rekryteringen. Det framkommer av rapporten ”Ett utmanat Sverige – arbetskraft utan bostäder” som Svenskt Näringsliv just lanserat. Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, föreslår 5 konkreta åtgärder för att komma till bukt med bostadsbristen.

Bland medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv är det vart femte företag (19 procent) som anger att bostadsbristen har försvårat rekryteringen. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden har därmed en direkt inverkan på kompetensförsörjningen. Det är anledningen till att vi nu väljer att tydligare engagera oss i bostadsfrågan.

Särskilt svår är situationen för unga. De hindras när de vill flytta hemifrån, de hindras när de vill studera på annan ort och de hindras när de vill flytta till arbetsorten. Enligt Hyresgästföreningens mätning har gruppen unga vuxna (20–27 år) som bor kvar hemma vuxit till 260.000, det är nästan en fördubbling jämfört med för tjugo år sedan.

Att bostadsmarknaden är besvärlig märks också för de som är i familjebildande ålder. I början på 1980-talet var det 43 procent av 25–34-åringar som ägde sitt boende. Nu har den andelen sjunkit till 24 procent. Att hyra lägenhet har sin logik i perioder i livet när man vill vara flexibel, men i längden är ägt boende oftast mer ekonomiskt. Det är därför ett problem att yngre generationer har svårt att ta sig in på den ägda marknaden.

Den stela bostadsmarknaden ger stelheter på arbetsmarknaden. Det är svårt att flytta från en ort till en annan. Även om man har ett jobb på den gamla orten så kan det vara så att individens potential inte utnyttjas på bästa sätt. Resultatet blir en lägre produktion. Enligt våra beräkningar medför den dåligt fungerande bostadsmarknaden en årlig produktionsförlust på 13 miljarder kronor.

Dessutom förvärrar bostadsmarknaden problemet med att yngre tar lång tid på sig att etablera sig på arbetsmarknaden. Om högskoleutbildade skulle etablera sig två år tidigare på arbetsmarknaden, skulle BNP öka med 52 miljarder kronor. För att det ska ske behövs förändringar i utbildningssystemet och studiemedlen. Men även bostadsfrågan behöver lösas om vi vill att de unga snabbt ska ta sig till studier och sedan från studierna till arbete.

Det behövs ett brett reformprogram för bostadsmarknaden som både bidrar till ett ökat nybyggande och till en ökad rörlighet inom det befintliga bostadsbeståndet. Vi föreslår följande åtgärder:

  1. Bostadsmarknaden förs in i momssystemet. Åtgärden gör det enklare att omvandla lokaler till bostäder och sänker regelbördan för fastighetsägare.
  2. Sänkt flyttskatt i kombination med sänkt kapitalinkomstskattesats och motsvarande avdragsrätt. Åtgärderna införs successivt.
  3. Ett subventionerat bosparande införs för unga 18–35 år.
  4. Fri hyressättning införs för nyproduktion. Fri hyressättning för befintligt bestånd utreds. Fri hyressättning införs vid andrahandsuthyrning och det blir lättare att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand.
  5. Byggreglerna reformeras i syfte att sänka byggkostnaderna och att underlätta industriellt byggande. Förbudet mot kommunala särkrav skärps. Strandskyddsreglerna lättas upp.

Politiskt verkar det just nu finnas vissa öppningar och ingen kan förneka att problemet är akut.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Hur lätt som helst! Ta bort byggmomsen umder en period för att gynna bostadsbyggandet. Allt annat byggande lyfter man ju redan idag momsen på.

  2. Det känns märkligt att samma skribent, som förespråkar subventioner till förmån för ägt boende, gärna argumenterar för att göra det mer kostsamt att hyra!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.