Hovrättsbeslut har betydelse för framtida mål

Hyresgästföreningen vill inte stå för sin argumentation, till den grad att ingen av dess företrädare valt att signera deras replik på min tidigare debattartikel om den nya hovrättsdom som slår fast att bostadsrättpriserna kan anses vägledande i bedömningen av hyresgästernas värdering av ett läge och därmed styra hyresutvecklingen. Även om Hyresgästföreningen inte längre vill stå för sin argumentation så har hovrättens dom betydelse för framtida mål. Det skriver Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm.

I ett tidigare debattinlägg välkomnade jag Hyresgästföreningens nyvunna insikt om att skillnader i bostadsrättspriser i olika områden är ett uttryck för hur attraktivt folk tycker att området är. För de flesta är detta en självklarhet, men när denna självklarhet tidigare har förts in i diskussionerna om hur vi ska jämföra hyresnivåer i olika områden har det låst sig. Hyresgästföreningen har konsekvent förnekat att det är möjligt att bostadsrättspriserna säger något om det geografiska lägets attraktivitet. Ett färskt hovrättsbeslut (ÖH 4774-17) visar att Hyresgästföreningen plötsligt gjort en välkommen helomvändning.

I målet försökte Wåhlin Fastigheter Aktiebolag visa att centrala Sundbyberg lägesmässigt är jämförbart med Stockholms innerstads yttre delar, som exempelvis Stadshagen på Kungsholmen. Det tyckte inte hovrätten. Rätten höll visserligen med om att Stockholm och Sundbyberg utgör en och samma ort i hyresrättslig mening. Däremot ansåg den att Stadshagen har ett attraktivare läge än centrala Sundbyberg.

Hovrättens slutsats byggde delvis på en utredning som Hyresgästföreningen, som företrädde hyresgästerna i ärendet, tagit fram. Genom att, bland annat, visa att bostadspriserna är högre på Kungsholmen än i centrala Sundbyberg lyckades föreningen övertyga hovrätten att de båda stadsdelarna har olika attraktivitet och att de därmed inte är jämförbara.

I argumentationen antydde Hyresgästföreningen att den äntligen hade accepterat att skillnader i bostadsrättspriser kan hjälpa oss att bedöma attraktiviteten hos olika geografiska lägen. Oj så fel jag hade. I en replik på mitt inlägg gör Hyresgästföreningen allt för att komma loss från den krok den fastnat på.

I repliken påstås att Hyresgästföreningen inte är part i målet. Det har jag visserligen aldrig påstått. Jag skriver uttryckligen att Hyresgästföreningen företräder hyresgästerna. Skälet bakom detta märkliga påstående är uppenbart. Genom att betona sin roll som företrädare försöker Hyresgästföreningen uppenbarligen hävda att den inte behöver stå för de argument som förs fram. Föreningens utredning och argument ska alltså inte ses som principiella ställningstaganden, utan endast som argument i detta specifika ärende.

Att, som jag gjorde, tro att dessa argument skulle gälla även i andra sammanhang är enligt repliken, fel. Det får man kanske acceptera. Men att som Hyresgästföreningen hävdar att inte heller hovrättens syn på saken inte kan påverka andra mål är mycket märkligt. Det märkligaste av allt är dock att ingen har skrivit under Hyresgästföreningens replik. Det beror kanske på att ingen vill ställa sig bakom argumentationen. Det är i så fall positivt.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.