Hyresgästföreningen: bostadsrättspriser ska inte avgöra hyresnivåer

Bostadsrättspriserna ska inte påverka hyresutvecklingen. De slutsatser som Nathalie Brard, Fastighetsägarna, drar av en färsk hovrättsdom saknar juridisk täckning. Det skriver Hyresgästföreningen i region Stockholm i en replik.

I ett debattinlägg uttalar sig Nathalie Brard på Fastighetsägarna om Svea hovrätts beslut att avslå hyresvärdens ansökan om hyreshöjning, grundat i en jämförelse mellan Stockholm och Sundbyberg.

Det är välkommet att Nathalie Brard och Fastighetsägarna uppmärksammar Svea hovrätts beslut om att Sundbyberg och Stockholm inte är jämförbara på grund av olika geografiska lägen. Det var ett beslut hyresgästerna var nöjda med.

Det är dock märkligt att Nathalie Brard, istället för att redogöra för hovrättens resonemang och relevanta argumentation, bryter ut en enskild mening av beslutet, som hon drar slutsatser av som saknar juridisk täckning. Den korta passus Nathalie Brard bygger hela sin argumentation på handlar om skillnad mellan geografiska lägen och inte vad som utgör rätt hyresnivå.

Beslutet innebär inte att hyrorna ska bestämmas av bostadsrättspriserna. Resonemanget som hovrätten för är en sammanvägning av en mängd faktorer som indikerar huruvida lägenheter mellan olika lägen är att betrakta som jämförbara. Inte ens i hovrättens resonemang rörande geografiska skillnader framstår frågan om bostadsrättspriser som avgörande utan istället ett antal andra uppräknade faktorer.

Det är vidare beklagligt att parterna i domstolsprocessen medvetet blandas ihop. Det är säkert väl känt av Nathalie Brard att det är hyresgäster och fastighetsägare som är parter i hovrätten och att det inte går att dra långtgående slutsatser om Hyresgästföreningens uppfattning endast genom den argumentation som där framförs.

Beslutet visar vare sig att Svea hovrätt eller Hyresgästföreningen anser att bostadsrättspriser ska avgöra hyresnivåer. Det är däremot möjligt att Fastighetsägarna vill se en prisrusning motsvarande vad vi sett för bostadsrätter för hyresrätter. Det vore dock önskvärt att sådana framtida inlägg från Fastighetsägarna inte bygger på felaktig information.

Hyresgästföreningen, Region Stockholm

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.