HGF: Ansvaret för bostadsbyggandet ligger på kommunerna

Trots att bostadsbyggandet ökat ordentligt i Stockholmsregionen de tre senaste åren så är det inte tillräckligt. Det byggs fortfarande för lite och det byggs inte för dem som behöver det mest. Simon Safari och Annika Billström från Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det är samhällets uppgift att lösa situationen och att det yttersta ansvaret faller på kommunerna som måste agera nu.

Bostadsbristen i Stockholmsregionen ökar kraftigt och fler ställer sig i kö för att få ett eget hem. Enligt siffror från Länsstyrelsen i Stockholm påbörjades bygget av 56 400 bostäder mellan åren 2015 till 2017 i Stockholms län. Detta är 20 000 fler än under föregående treårsperiod, ändå växer bostadsbristen för varje år som går. Varför? Svaret är att det byggs för lite och inte för de som behöver det mest. Det som byggs och har byggts är ofta väldigt dyra bostadsrätter eller hyresrätter med höga hyror. När det som verkligen behövs är hyresrätter med rimliga hyror, hem som människor faktiskt har råd att efterfråga.

Det största ansvaret för bostadsbyggande ligger på kommunerna, de har ansvar för bostadsförsörjningen enligt lag. Deras främsta bostadspolitiska verktyg är allmännyttiga bostäder och planmonopolet (bestämmanderätt över hur marken ska användas). Verktyg som hos många kommuner ligger och samlar damm eller används på fel sätt, eller till och med saknas. Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport (Läget i länet) att de satsningar som har lanserats inte är tillräckliga för att få fram fler billigare bostäder. De konstaterar också att ett marknadsorienterat byggande inte klarar av att lösa bostadsförsörjningsfrågan. Kommunerna måste alltså ta ett större ansvar och se till att det byggs enligt den efterfrågan som finns och använda sig av de verktyg som konstateras fungera.

Redan nu och under de närmaste åren ser vi att byggandet av nya bostäder kraftigt kommer att minska. För att vända den nedåtgående byggtrenden så behövs aktiva åtgärder, insatser från både lokalt, regionalt och nationellt håll. Enligt Länsstyrelsen behövs det minst 20 700 nya hem per år fram till 2030. För att klara detta behöver kommunerna ta ansvar genom att ha ändamålsenliga ägardirektiv för sina allmännyttor samt en markpolitik som gynnar ett hållbart byggande. Samtidigt som fler och större politiska överenskommelser måste till för att vi ska få ett långsiktigt och hållbart bostadsbyggande i regionen. I slutändan handlar det om en politisk ambition och vilja att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar. Bostadsbristen drabbar människor hårt och det är samhällets uppgift att lösa problemet. Rätten till en lämplig bostad är en mänsklig rättighet, vilket regleras i FN:s konventioner. Något som välfärdslandet Sverige borde kunna leva upp till. Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar samtal och initiativ till hur vi tillsammans kan bygga ett hållbart Stockholm, där alla kommuner är med och tar ansvar och där alla får plats.

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Annika Billström, regionchef, Hyresgästföreningen region Stockholm

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.