V: Sverige behöver ett statligt byggbolag

I den sista delen av vår valspecial besvarar Nooshi Dadgostar som är bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet frågan; Vad skulle du göra under nästa mandatperiod om ert parti får regeringsmakten och du blir bostadsminister? Bland svaren återfinns bland annat större statliga subventioner till byggandet av hyresrätter, införandet av ”vänsterhyror” vid nyproduktion samt starta ett statligt byggbolag.

Läget på bostadsmarknaden är allvarligt. Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Bostadsbristen begränsar människors möjligheter att ta ett jobb, studera och etableras i det svenska samhället. Det leder till ökade klyftor och segregation.

De senaste åren har det byggts många nya bostäder, men mycket av det som byggts har varit alltför dyrt för stora grupper i samhället. Nu sjunker efterfrågan på dessa bostäder och byggföretagen drar i handbromsen – trots att bostadsbristen består. Det är kort sagt brist på bostäder som folk har råd att efterfråga, framförallt hyresrätter med rimliga hyror.

För att bygga de bostäder som behövs måste politiken ta ett större ansvar. Marknaden löser inte bostadsbristen – det måste vi göra gemensamt. Vi behöver en bostadspolitik som stimulerar ökat bostadsbyggande med fokus på hyresrätter som folk har råd med. En bostadspolitik som ser bostaden som en social rättighet och en del av välfärden, inte ett investeringsobjekt.

Om Vänsterpartiet får regeringsmakten under nästa mandatperiod och jag blir bostadsminister skulle jag genomföra följande reformer:

För det första skulle jag öka det statliga stödet till bostadsbyggandet i syfte att bygga fler hyresrätter. Investeringsstödet skulle utökas och regelverket förändras så att en del av stödet betalas ut i förväg i syfte att underlätta byggföretagens finansiering. Byggbonusen till kommunerna skulle förstärkas och statliga topplån skulle erbjudas företag som bygger hyresrätter. Dessutom skulle ett statligt byggbolag inrättas med uppdrag att bygga lägenheter, främst hyresrätter med rimliga hyror. På så sätt kan vi upprätthålla ett byggande på 70 000- 80 000 bostäder per år (även under lågkonjunktur), vilket är vad som behövs.

För det andra skulle jag skapa rättvisa villkor mellan ägt och hyrt boende. Den ekonomiska obalans som råder idag mellan upplåtelseformerna, där de som hyr sitt boende är skattemässigt missgynnade, måste upphöra.

För det tredje skulle jag stärka hyresgästernas ställning. Det skulle bli lättare att få nedsatt hyra vid bristande underhåll. Hyresgästernas makt och inflytande vid renoveringar skulle stärkas, bland annat vad gäller hyresnivåer och renoveringens omfattning. Renovräkningar skulle stoppas. Renoveringar ska ske med social hållbarhet i åtanke. Alla ska ha råd och möjlighet att bo kvar i sitt hem utan ekonomiska svårigheter även efter en upprustning.

För det fjärde skulle jag verka för att alla allmännyttiga bostadsbolag i Sverige inför Vänsterhyror i nyproduktion. Vänsterhyror innebär att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Därmed möjliggörs 30 procent lägre hyror i nyproduktion.

För det femte skulle jag stärka allmännyttans ställning. Det ska vara lag på att alla kommuner ska ha en allmännytta. Alla kommuner kommer också åläggas att bygga hyresrätter, även rika moderatkommuner. Både allmännyttiga och privata hyresvärdar ska också slopa sina hårda inträdeskrav för att få en hyresrätt. Du ska inte behöva tjäna fyra gånger hyran eller har fast anställning för att få en lägenhet.

Avslutningsvis skulle jag sätta stopp för bankernas övervinster på vanligt folks bolån. För att stärka bolånetagarnas ställning gentemot bankerna skulle en ny modell införas där internbankräntan (STIBOR) ska utgöra basen för den fortsatta förhandlingen mellan kunden och banken. Bankerna ska sedan vara skyldiga att redovisa påslaget på STIBOR-räntan uttryckt både i procentenheter och i kronor. Detta kommer för dig som till exempel har ett lån på 2 miljoner innebära 1000 kronor mer i plånboken varje månad.

Med Vänsterpartiet vid makten och mig som bostadsminister bygger vi de bostäder som folk behöver – hyresrätter med rimliga hyror. Med Vänsterpartiet vid makten och mig som bostadsminister bygger vi bort bostadsbristen och skapar bra bostäder för alla – inte bara för dem med mycket pengar.

Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson och vice ordförande Vänsterpartiet

10 snabba frågor till Nooshi Dadgostar

Marknadsmässiga hyror: emot
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: –
Sänkt reavinstskatt: emot
Sänkta ränteavdrag: för
Öka antalet behovsprövade bostäder: emot
Byggsubventioner till hyresrätter: för
Startlån för förstagångsköpare: emot
Subventionerat bosparande: emot
Luckra upp kreditrestriktionerna: endast för dem som bygger hyresrätter
Inför ytterligare kreditrestriktioner: –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.