Monthly Archives: september 2018

Krönika

Priset på villor och bostadsrätter regleras – med förödande konsekvenser

Linda Jonsson

Det är inte bara priserna på hyresrättsmarknaden som regleras, sedan finanskrisen prisregleras också marknaden för villor och bostadsrätter allt hårdare. Konsekvenserna är likt av hyressättningssystemet; inlåsningseffekter, ett minskat bostadsbyggande och en bostadsmarknad med höga murar där de som redan är inne gynnas på bekostnad av dem som står utanför. Det skriver Linda Jonsson, analytiker på Veidekke.

Läs vidare »

 
 
Hört i debatten

Bankernas chefsekonomer – räntan stiger men förblir låg i historiska mått 

Robert Boije, SBAB, och Annika Winsth, Nordea, tror både att reporäntan kommer att höjas i slutet av året och därmed kommer de rörliga räntorna för första gången på mycket länge stiga. På några års sikt spås den rörliga räntan gå upp till 2-3 procent men inte ens i långa prognoser spås räntan stiga över 4 procent.

Läs mer här.

 
Seminarium

Vem ska finansiera framtidens bostäder?

Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt trots högkonjunktur och ett stort behov av nya bostäder. Veidekke har bett Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, djupdyka i en rad frågeställningar. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Och avslutningsvis – vilka finansieringsalternativ står till buds? Hör dem presentera rapporten ”Vem ska finansiera framtidens bostäder?” som lanseras under Almedalsveckan men också bl.a. vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och professor Peter Englund kommentera densamma.

 
Hört i debatten

Kreditrestriktionerna står i vägen för kvinnor som vill skiljas

Kreditrestriktionerna är ett hinder för kvinnor som vill skilja sig i Stockholm, det skriver Annika Creutze i en kommentar i Svenska Dagbladet. Det finns inte någon kommun i Stockholms län i vilken en ensamstående kvinna med normalinkomst kan köpa en trea. I Stockholms kommun räcker normalinkomsten inte ens till en etta. Samtidigt är hyresmarknaden stängd.

Läs mer här.

 
Krönika

Myten om den billiga hyresrätten

Linda Jonsson

När Lennart är på semester dansar högerspöket på bordet. För ett par veckor sedan skrev Linda Jonsson, analytiker på Veidekke, en artikel på temat ”Därför fungerar inte hyressättningssystemet”. Denna vecka beskriver hon hur hyressättningssystemet göder idén om att bygga ”billiga hyresrätter” och slår hål på myten om dess existens.

Läs vidare »

 
Krönika

Svenskarna vill bo i punkthus och handla i köpcentrum

Ulf Perbo

Att 85 procent av svenskarna bor i städer är en myt. Debatten måste utgå från verkligheten, majoriteten av svenskarna vill och kommer även i framtiden att bo i punkthus och handla i externa köpcentrum. Endast genom att acceptera det kan vi få en dialog om det som är viktigt – hur svenskarnas livsstil kan bli mer hållbar. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, i veckans krönika.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Sveriges arkitekter: Vi går mot tuffare tider

Tuffare tider spås i Sveriges arkitekters branschrapport som släpps i veckan. I rapporten som framtagits med hjälp av Danske Bank framgår att kreditåtstramningar nu minskar bostadsbyggandet vilket slår hårt mot de arkitekter som inte kan styra om verksamheten mot offentliga lokaler och infrastruktur.

Läs mer här.

 
Debatt

Stora samhällsvinster med delägande i miljonprogrammet

Delägarboende bidrar med lösningar på några av bostadsmarknadens största problem samtidigt som positiva ekonomiska effekter uppnås för såväl stat som kommun. Att skapa blandade upplåtelseformer i våra miljonprogram har aldrig varit mer angeläget. Genom att erbjuda hushållen att blir delägare skapas snabbt betydande samhällsvinster och hållbara bostadsområden. Det skriver Henrik Friman, VD Andelsägarbolaget och Ulf Nyqvist, Fastighetsutvecklare och fd VD för AB Botkyrkabyggen.

Läs vidare »

 
Video och Pod

Efter valet – vad sker nu och hur påverkar det marknaden?

Anna Bellman intervjuar Stefan Attefall som är fd bostadsminister och Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke om valutgången, vad vi kan förvänta oss framöver och hur det påverkar bostadsmarknaden.

 
Krönika

Tjänstefel av journalisterna

Stefan Attefall

I valrörelsen lyste de bostadspolitiska frågorna med sin frånvaro, journalisternas ointresse är snarast att betrakta som tjänstefel. Hyresgästföreningen gjorde ett försök att driva frågan om marknadshyror, problemet var bara att motstånd saknades. Vi kommer att få blocköverskridande samtal om bostadspolitiken men vad som mynnar ut från dem avgörs av de stora partiernas eftervalsanalys. Det skriver Stefan Attefall, strategisk rådgivare och fd bostadsminister.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Lånereglerna som gjort dröm till mardröm

De nya striktare lånereglerna har gjort att många hushåll som slutit avtal för att köpa nyproduktion har hamnat i kläm. En av dem är Lilian Eriksson, för Svenska dagbladet berättar hon om hur drömmen om en handikappanpassad lägenhet närmre barn och barnbarn blev en mardröm.

Läs mer här.

 
Krönika

Tyst i bostadsfrågan? Tack för det…

Lennart Weiss

Bostadsfrågan har lyst med sin frånvaro i valrörelsen. Feghet och bristande probleminsikt säger vissa. Delvis sant men kanske finns ett annat mönster och andra motiv som kan bana väg för breda grepp efter valet, menar Lennart Weiss, (s)-märkt bostadsdebattör och kommersiell direktör på Veidekke.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Den rekordlåga räntan lämnas oförändrad

Räntan förblir oförändrad på -0,5 procent, planerad höjning skjuts på framtiden och prognostiseras nu komma först i december eller februari nästa år.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Så ser bankernas krav ut idag

I bankernas Kvar-Att-Leva-På-kalkyler avgörs hur mycket ett hushåll får låna. Villkoren förändras över tid och skiljer sig åt mellan bankerna. Di har gjort en sammanställning av de aktuella kraven.

Läs mer här.

 
Debatt

V: Sverige behöver ett statligt byggbolag

I den sista delen av vår valspecial besvarar Nooshi Dadgostar som är bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet frågan; Vad skulle du göra under nästa mandatperiod om ert parti får regeringsmakten och du blir bostadsminister? Bland svaren återfinns bland annat större statliga subventioner till byggandet av hyresrätter, införandet av ”vänsterhyror” vid nyproduktion samt starta ett statligt byggbolag.

Läs vidare »

 
Debatt

En bostadspolitik som för Sverige framåt

Bostadspolitiken måste prioriteras högre. Utmaningarna är många och det behövs en blocköverskridande överenskommelse. Vid en överenskommelse vill Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson utgå från fyra hörnstenar; en ökad rörlighet, en ökad byggtakt, lägre boendekostnader och stöd till hushållen.

Läs vidare »