Låt fler bo i ett hem de valt med hjärtat

Om Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, skulle bli bostadsminister vill hon bjuda in till bostadspolitiska samtal. I vilka alla frågor, även samtliga partiers hjärtefrågor, måste lyftas och ifrågasättas. Caroline har ett tydligt mål med sin politik; sätt människans drömmar i fokus och möjliggör för fler att äga sin bostad.

Bostadspolitiken kräver på en och samma gång framåtblickande visioner och reformer här och nu. Det räcker inte med det ena eller det andra. Reformer är nödvändiga för att förändra på riktigt. Visioner är nödvändiga för att kunna väga mellan olika alternativ. Vi vill se en bostadspolitik där människor egna önskemål och tankar tas tillvara istället för som idag – allt för ofta motarbetas.

Innan jag skriver om vad Kristdemokraterna själva vill ska jag vara tydlig om jag fick möjligheten att bjuda in till blocköverskridande samtal skulle jag göra det. Allt skulle upp på bordet och det skulle snart gå från samtal till förhandling. Om vi ska få fler in på bostadsmarknaden, om vi ska få ökad rörlighet då har alla partier ett antal heliga kor eller kalla det hjärtefrågor som får stryka på foten.

Det låter varken roligt eller slagkraftigt att tillsätta utredningar men ska det bli rätt och riktigt är dessa viktiga. I ett tidigt skede på mandatperioden måste ett stort antal utredningsuppdrag läggas. Reformer behöver göras på bostadsmarknaden. Rörligheten måste stimuleras exempelvis genom Kristdemokraternas förslag om att kunna skjuta upp betalningen av räntan på uppskovet för reavinstskatten. Goda incitament för fler äldrebostäder måste sjösättas, något som också har stor betydelse för rörligheten. Strandskyddet behöver göras mer flexibelt, bostadsintresset bör lyftas som likvärdigt övriga riksintressen samt främja hyresgästens intresse att själv kunna påverka utformningen av sin bostad. Bostäder ska vara en del av välfärden och därför behövs även en social bostadspolitik värd namnet. Vi vill såväl utveckla bostadsbidraget istället för att använda ineffektiva subventioner samt i en större socialpolitisk utredning titta mer på hur det kan byggas för alla.

Vår långsiktiga vision som Kristdemokrater är att fler ska få möjligheten att äga sin bostad och nå de boende man drömmer om. Ett boende man kan känna stolthet i där tillvaron är vacker och trygg. Det handlar inte om att bygga nya hus, det handlar också om livet mellan husen. Om ett samhällsbygge underifrån och upp.

Det var den här drömmen som både forntidens socialdemokrati och borgerlighet bejakade med egnahemsreformer. Då strävade man efter att även de med de minsta plånböcker skulle få möjlighet att forma sig ett eget hem på en egen täppa. Idag är dessa trädgårdsstäder bland de mest eftertraktade bomiljöer du kan finna i våra städer. Goda livsmiljöer av detta slag ger också hållbara boendemiljöer där sociala utmaningar inte gör sig gällande. Som Stjärnbildsgatan i Göteborg, där man plockade bort de övre våningarna på betonghusen och omvandlade miljonprogrammet till radhus med egna trädgårdar. Det senaste sålda radhuset gick för nästan 2 miljoner, trots att området gränsar till ett av Göteborgs mest ökända utanförskapsområden.

Det som lockar när undersökningsföretagen frågar runt är att ”ha en lugn omgivning”, ”närhet till skog och mark” och ”egen trädgård”. Det är det ägda småhuset som tre av fyra vill bo i 2018 .

Byggandet av småhus släpar dock efter byggandet i övrigt och har sedan 1990-talet haft svårt att lyfta bortom 10 000 påbörjade småhus per år. Andelen småhus av färdigställda bostäder är fortsatt vikande – trots efterfrågan .

Det behövs en aktiv politik för att bejaka svenskens bostadsdröm. För att de nya bostadsområden som krävs för detta ska kunna frigöras behövs reformer för mer mark där strandskydd och riksintressen idag står i vägen. Det underutnyttjade tomträttsystemet behöver också förändras men är fullt tillgängligt för att få ner de idag höga markpriserna. Tomträttsinstitutet behöver även ses över för att fungera bättre. Med industriellt byggande kan huskroppar komma till överkomliga priser. Vidare kan ett statligt stöd till den egna kapitalinsatsen i form av ett topplån användas för att tillgängliggöra bostaden för fler. Bosparande ger på sikt nya generationer möjlighet att ha förutsättningar för sitt första köp. Med hyrköp som modell sänks tröskeln ytterligare.

Bostadsområden bör också präglas av tillåtande detaljplaner där det finns utrymme för kreativitet och blandade boendeformer. Glädjen av att själv få förädla på den egna plätten och göra om garage till studentbostad, eller Attefallshus där den gamla generationen flyttar in. Dynamiska bostadsområden med ljudet av gräsklippare, vinkelsågar och fotbollar som far igenom växthusfönster är inte bara uttryck för växande BNP – de är goda och trygga uppväxtmiljöer.

När opinionsinstitutet Novus på uppdrag av Landshypotek Bank frågade svenskar hur de vill spendera sin semester svarade de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö att de planerade lämna staden för fjärran resmål. Utanför storstäderna ville man däremot stanna kvar hemma. Catharina Åbjörnsson Lindgren, bolånechef på Landshypotek Bank kommenterade resultatet:
”Fler utanför storstäderna har valt sitt boende med hjärtat och för att det ska vara ett hem att trivas i. Trivs man i hemmet blir det en naturlig del av rekreationen, platsen där man umgås med vänner, utövar sina intressen och därmed också given för semesterplanerna”.

Som kristdemokrat vill jag medverka till fler får bo i ett hem de valt med hjärtat.

Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för kristdemokraterna och civilutskottets ordförande

10 snabba frågor till Caroline Szyber

Marknadsmässiga hyror: emot
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: för
Sänkt reavinstskatt: KD föreslår uppskov tills hushållet frånträder den ägda marknaden
Sänkta ränteavdrag: för om kompenserande skattesänkningar sker
Öka antalet behovsprövade bostäder: för
Byggsubventioner till hyresrätter: emot
Startlån för förstagångsköpare: för
Subventionerat bosparande: för
Luckra upp kreditrestriktionerna: för
Inför ytterligare kreditrestriktioner: emot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.